Informacija apie projektą >> plačiau

 1. Darbo stebėjimo vizitas Prancūzijoje >> plačiau
 2. Darbo stebėjimo vizitas Turkijoje >> plačiau
 3. Mokymai Italijoje „Mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas ugdyme" >> plačiau. Seminaro medžiaga >> plačiau
 4. Mokymai Prancūzijoje „Interaktyvūs ugdymo metodai skatinantys kūrybinį ir kritinį mąstymą „Mokymų metu bus pagerinti skaitmeniniai gebėjimai">> plačiau 
  Seminaro medžiaga >> plačiau
 5. Mokymai Islandijoje „Projektinės veiklos metodo taikymas. Mokymų metu dalyviai susipažins su projektine veikla grįsto ugdymo turinio ir mokinių smalsumą skatinančiais įrankiais, mokiniams padedančiais ugdytis kūrybinį, analitinį bei kritinį mąstymą" >> plačiau
 6. Ikt ir inovatyvus mokymosi metodai ateities pamokai. Baigiamasis straipsnis >> plačiau

 

 

Atviros pamokos:

 1. Biologijos pamoka (projektas) 10 klasei „Aplinkos apsauga“ >> plačiau
 2. GIS programa vietovės gamtiniams, ekonominiams ir socialiniams rodikliams įvertinti >>  plačiau
 3. Projektine veikla grįsto ugdymo organizavimas anglų kalbos pamokose >> plačiau
 4. Anglų kalbos pamoka užsienio kalbų laboratorijoje >> plačiau
 5. Arduino robotų programavimas >> plačiau

Mokinių tyrimai ir įžvalgos: