2023

Mokėtinų ir gautinų sumų 2023m. I ketv. ataskaita

2022

2021

2020

2019

2018