2019

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019m. III ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Aiškinamasis raštas

Įstaigos pajamų lėšos

Forma Nr.1

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019m. II ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Aiškinamasis raštas

Įstaigos pajamų lėšos

Forma Nr.1

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019m. I ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

2018

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018m. IV ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018m. III ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018m. II ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017m. I ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

2017

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017m. IV ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

ŠMM lėšos pedag.darb.skaičiui optimizuoti

Darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į biudžetą

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017m. III ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

ŠMM lėšos pedag.darb.skaičiui optimizuoti

Darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017m. II ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

ŠMM lėšos pedag.darb.skaičiui optimizuoti

Darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017m. I ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

2016

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016m. IV ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

ŠMM lėšos pedag.darb.skaičiui optimizuoti

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016m. III ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

ŠMM lėšos pedag.darb.skaičiui optimizuoti

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016m. II ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

ŠMM lėšos pedag.darb.skaičiui optimizuoti

 

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016m. I ketv. ataskaita

Mokinio krepšelio lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos