2020

 • Mokėtinų ir gautinų sumų 2020m. IV ketv. ataskaita
  • Mokinio krepšelio lėšos
  • Biudžeto lėšos
  • Aiškinamasis raštas
  • Įstaigos pajamų lėšos
  • Forma Nr.1 
 • Mokėtinų ir gautinų sumų 2020m. III ketv. ataskaita
  • Mokinio krepšelio lėšos
  • Biudžeto lėšos
  • Aiškinamasis raštas
  • Įstaigos pajamų lėšos
  • Forma Nr.1 
 • Mokėtinų ir gautinų sumų 2020m. II ketv. ataskaita
  • Mokinio krepšelio lėšos
  • Biudžeto lėšos
  • Aiškinamasis raštas
  • Įstaigos pajamų lėšos
  • Forma Nr.1 

2019

2018

2017

2016