„Karjeros specialistų tinklo vystymas“
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Plačiau >> 

 

Individualios konsultacijos vyksta:

19 kab. 

Karjeros specialistė: Ramunė Petrusevičienė 
el. paštas ramune.petruseviciene@bilngimn.lt

Antradieniais  9.00–15.00
Trečiadieniais  8.55–10.55
Ketvirtadieniais 
9.50–10.55; 12.55-13.50
Penktadieniais 
8.55–10.55; 12.55-13.55

33 kab. 

Karjeros specialistė: Aldona Tylaitė 
el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pirmadieniais 13.40–15.40 
Antradieniais 13.40–15.40 
 

Anykščių Jono Biliūno gimnazija nuo 2012 m. dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

 

Ugdymo karjerai centro tikslas: 

Ugdymo karjerai programos  tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi  krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai: 

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

 

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorės R. Petrusevičienė,  A. Tylaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Buivydienė, kuratorės A. Žvirblienė, A. Sabaliauskaitė, N. Cimbalistienė, M. Baltrušiūnė.

Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis tam skirtomis internetinėmis  svetainėmis (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt, ir kt.).

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą. Mokiniai gali rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su ugdymo karjerai  veiklomis.

Naujienos

UAB „Ekspozicijų centras“ kartu su LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) 2023 m. sausio 19 d. Kaune organizuoja „Aukštųjų mokyklų mugę 2023“. Visi žinome, kaip svarbu, kad pasirinktas išsilavinimas atitiktų tiek turimus įgūdžius, tiek gyvenimo pomėgius.
Mugėje dalyvaus visi Lietuvos universitetai ir didžioji dalis Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų (kolegijų), kurios dalyvauja LAMA BPO vykdomame centralizuotame priėmime.  Prie šio renginio buriamos ir profesinį mokymą siūlančios mokyklos.


Mugės vieta: „Žalgirio“ arena (Karaliaus Mindaugo pr. 50), Kaunas
Mugė vyks: 2023 m. sausio 19 d. (10:00–16:00 val.)
Renginys yra NEMOKAMAS.
Daugiau informacijos apie renginį:
https://www.parodos.lt/parodos/aukstuju-mokyklu-muge-2022/
https://www.facebook.com/events/923604848612122/?ref=newsfeed

Kur studijuoti ar įgyti profesiją Lietuvoje? >> Plačiau

Naudingos nuorodos:

www.mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
www.lamabpo.lt - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui
https://www.skvc.lt – Lietuvos švietimo sistema
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.
www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos
www.kalba.lt – mokslas ir studijos užsienyje http://ec.europa.eu/ploteus/portal
www.euroguidance.com    – studijos (ir įsidarbinimas) užsienyje
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas – Profesijos vadovas
www.stojimai.lt
www.studijos.lt
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF – vaizdo filmai apie profesijas
https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos – 5-ios perspektyvios profesijos 2022`
https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/ – ateities profesijos 

Kaip padėti mokiniui pasiruošti sėkmingam startui į darbo rinką? >> Plačiau  

Neakivaizdinės mokyklos:

 • Jaunųjų biochemikų, Jaunųjų ekologų, Neakivaizdinė aplinkosaugos mokykla „Žalioji studija“, Gamtos žurnalistų mokykla , Gamtos mokslų vadybos mokykla
 • Neakivaizdinė chemijos mokykla "Pažinimas"
 • Neakivaizdinė fizikos mokykla "Fotonas"
 • Neakivaizdinė gidų mokykla, neakivaizdinė archeologų mokykla 

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

 • informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
 • biotechnologijos;
 • ekologija;
 • bankininkystė, finansų analizė;
 • aptarnavimo sferos vadyba;
 • energijos gamyba ir skirstymas;
 • alternatyvioji energetika;
 • statyba, statybinių medžiagų gamyba;
 • cheminės technologijos.

Kur rasti darbą? Kaip rašyti motyvacinį laišką ar užpildyti CV?   >> Plačiau