LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO

  • ĮSAKYMAS DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO >> Plačiau
  • ĮSAKYMAS DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDŲ PATVIRTINIMO >> Plačiau

  • DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13  D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO >> Plačiau

 

Spalio 14 d. pasaulyje minima Tarptautinė elektronikos atliekų diena. Šią dieną paminėjo ir mūsų Ia, Ic ir IId klasių gimnazistai. Ta proga mokiniai klausėsi informatyvios, naudingos ir įdomios prezentacijos apie elektros ir elektroninių atliekų tvarkymą,

Tautinės tolerancijos puoselėjimas daugiakultūrėje Lietuvoje  yra svarbus veiksnys, ugdant mokinius pilietiškais ir patriotiškais žmonėmis. Spalio 14 d. antrokų gimnazistų komanda dalyvavo edukacinio projekto „Kultūrų ratas“ protmūšyje, kurį organizavo
 

Spalio 11 dieną į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą rinkosi Jono Biliūno gimnazijos moksleiviai, dalyvauti 5 dienų mokymų cikle ,,Kelionė į savo ateitį“. Mokymus vedė Saviugdos ir sveikatingumo akademijos lektorius Kęstutis Skauminas.

Išgyvename intensyvų ir įdomų žmonijos istorijos tarpsnį, dažnai vadinamą IV technologinės revoliucijos amžiumi. Kaip išmaniosios technologijos keičia mus supančią aplinką ir mus