Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktu ir Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo“, švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

Gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Pasiūlymus dėl ataskaitos įvertinimo, komentarus siųsti Gimnazijos tarybos narei – sekretorei Virginijai Žalatkovienei el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2021 m. rudenį vykusio bendrojo ugdymo mokyklų veiklos teminio išorinio vertinimo veiklos sričių ir rodiklių įvertinimas

Išorinio vertinimo tikslas – įvertinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumą mokykloje. Šiame vertinime dalyvavo ir Anykščių Jono Biliūno gimnazija (toliau – JBG).

Sausio 27 dieną minima Tarptautinė Holokausto atminties diena, šią dieną 1945 m. buvo išvaduota Aušvico koncentracijos stovykla. Solidarizuodamasi su žydų tauta, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenė nelieka abejinga ir mini šią datą įvairiomis iniciatyvomis. Pilietiškumo

Sausio 26 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi A. Baranausko pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai su chemijos mokytoja Roma Bikeliene. Svečiai sužinojo kokios veiklos vyksta gamtos mokslų laboratorijoje. Mokiniai atliko praktikos darbą „Šiluminiai reiškiniai tirpstant medžiagoms“, stebėjo įdomius bandymus: juodasis pyragas, mažas „vulkanas“ laboratorijoje ir aiškinosi įvykusių cheminių reakcijų požymius. Lauksime kitų susitikimų.

Rasa Pilkienė

Sausio 25 d. mes, I-III klasių gimnazistai, su mokytojomis Violeta Neniškiene ir Tamara Božok vykome į Vilniaus universiteto biblioteką. Joje šiuo metu vyksta Gėtės instituto ir Makso Planko draugijos STEM

Dar niekada darbo rinka nebuvo tokia dinamiška, kaip šiuo metu, IV technologinės revoliucijos amžiuje. Įprastos profesijos sparčiai nyksta, atsiranda naujos, keliančios vis naujus reikalavimus žmogaus žinioms ir gebėjimams.