ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE

 

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Sprendimas dėl tvarkos aprašo pakeitimo

 Mokamas valgiaraštis

15 dienų pietų valgiaraštis (pažyma)

1 savaitė                           2 savaitė                              3 savaitė

Pirmadienis                         Pirmadienis                            Pirmadienis

Antradienis                          Antradienis                            Antradienis

Trečiadienis                         Trečiadienis                           Trečiadienis

Ketvirtadienis                       Ketvirtadienis                          Ketvirtadienis

Penktadienis                       Penktadienis                            Penktadienis

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  8800 40403