Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė – gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė),
Jurgita Banienė – Švietimo skyriaus vedėja (komisijos narė, steigėjo atstovė),
Regina Pipirienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė),
Jolita Baltrūnaitė – soc.pedagogė (komisijos sekretorė),
Jūratė Musteikienė – istorijos mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė),
Evaldas Baldauskas – tėvų atstovas (komisijos narys),
Vilma Kazlovienė – tėvų atstovė (komisijos narė).

Direkcinė taryba:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Sekretorė – Jolita Baltrūnaitė,
Nariai – Vilma Buivydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,           
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė.            
        

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Nariai – Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Jolita Baltrūnaitė, soc.pedagogė;
            Dalia Andriuškevičienė, Metodinės Tarybos pirmininkė,
            Ramunė Petrusevičienė, karjeros konsultantė,
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė,
            Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Aurelija Ramelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
           

Metodinė taryba 

Pirmininkė – Dalia Andriuškevičienė,
Virginija Žalatkovienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Rudokienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė,
Jūratė Vanagienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Tadas Pilkauskas – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas,
Gintaras Ražanskas – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas,
Almyra Sabaliauskaitė – kuratorių metodinės grupės pirmininkė,
Dalia Gilienė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.