Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė – gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė),
Jurgita Banienė – Švietimo skyriaus vedėja (komisijos narė, steigėjo atstovė),
Regina Pipirienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė),
Jolita Baltrūnaitė – soc.pedagogė (komisijos sekretorė),
Aušra Jurkėnienė – anglų k. mokytoja (komisijos narė, Mokytojų tarybos atstovė),
Daiva Čerškuvienė – tėvų atstovė (komisijos narė),
Vilma Kazlovienė – tėvų atstovė (komisijos narė).

Direkcinė taryba:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Sekretorė – Jolita Baltrūnaitė,
Nariai – Vilma Buivydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,           
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė.            
        

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Nariai – Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Jolita Baltrūnaitė, soc.pedagogė;
            Dalia Andriuškevičienė, Metodinės Tarybos pirmininkė,
            Ramunė Petrusevičienė, karjeros konsultantė,
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė,
            Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Aušra Juodvalkė, SEU mokytoja,
            Aurelija Ramelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
           

Metodinė taryba 

Pirmininkė – Dalia Andriuškevičienė,
Virginija Žalatkovienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Rudokienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė,
Jūratė Vanagienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Taleišienė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas,
Daiva Kuprionienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas,
Almyra Sabaliauskaitė – kuratorių metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Vaiciekiūtytė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.