Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  atestacijos komisija:

Regina Drūsienė – gimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė, Gimnazijos tarybos siūlymu);
Nijolė Pranckevičienė – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė, steigėjo atstovė);
Jolita Baltrūnaitė – socialinė pedagogė (komisijos narė, deleguota Mokytojų tarybos);
Daiva Čerškuvienė – tėvų atstovė (komisijos narė, deleguota Gimnazijos tarybos);
Aušra Jurkėnienė – anglų kalbos mokytoja (komisijos narė, deleguota Mokytojų tarybos);
Darius Kisielius – tėvų atstovas (komisijos narys, deleguotas Mokytojų tarybos);
Violeta Neniškienė – vokiečių kalbos mokytoja (komisijos narė, deleguota Mokytojų tarybos, profsąjungos atstovė).

Direkcinė taryba:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Sekretorė – Jolita Baltrūnaitė,
Nariai – Vilma Buivydienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,           
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė.            
        

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Regina Drūsienė, direktorė,
Nariai – Rimutė Stanislavovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
            Jolita Baltrūnaitė, soc.pedagogė;
            Dalia Andriuškevičienė, Metodinės Tarybos pirmininkė,
            Ramunė Petrusevičienė, karjeros konsultantė,
            Almyra Sabaliauskaitė, kuratorė,
            Alina Žvirblienė, kuratorė,
            Neringa Cimbalistienė, kuratorė,
            Miglė Baltrušiūnė, kuratorė,
            Aušra Juodvalkė, SEU mokytoja,
            Aurelija Ramelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
           

Metodinė taryba 

Pirmininkė – Dalia Andriuškevičienė,
Virginija Žalatkovienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Rudokienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė,
Jūratė Vanagienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Taleišienė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas,
Daiva Kuprionienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas,
Almyra Sabaliauskaitė – kuratorių metodinės grupės pirmininkė,
Eglė Vaiciekiūtytė – menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė.