Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-147 korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas pavesta atlikti mokytojui G. Ražanskui.

 • Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:
  • Prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu Liudiškių g. 49, LT-29126 Anykščiai,
  • elektroniniu paštu istorija5 @gmail.com, 
  • skambinti telefonu 8 682 31502. 

 

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikimas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

 1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 2. direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
 3. vyriausiasis finansininkas;
 4. buhalteris;
 5. raštinės administratorius;
 6. sekretorius, atsakingas už viešuosius pirkimus;
 7. bibliotekos vedėjas;
 8. bibliotekininkas;
 9. kompiuterių technikas;
 10. mokyklos budėtojas.

Pareigybių sąrašas sudarytas vadovaujantis naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (KPĮ III sk. 17 str. 5 - 6 d.).