Mieli mokytojai, tėveliai, mokiniai, 

artėjant vasaros atostogoms ir minint Pasaulinę kovos prieš dirbančius vaikus dieną, birželio 12-ąją, norime priminti pagrindines atsakomybes ir atsakyti į svarbiausius klausimus dėl vaikų ir paauglių darbo. 

Ką turiu žinoti, norėdamas įsidarbinti?

  • Įsidarbinti galima nuo 14 metų mažiaus, tačiau iki 16 metų būtinas raštiškas vieno iš tėvų (globėjų) sutikimas. Be viso to, reikia pateikti ir med. pažymą, kad vaikas gali dirbti konkretų darbą, o mokslo metų laikotarpiu – mokyklos raštiško sutikimo. Visais atvejais būtina darbo sutartis.

Kūrybiškas,  kupinas istorijų ir iliustracijų birželio 11–12 d. savaitgalis su I ir II klasių gimnazisčių grupe „Iliustros“ (E.Bugailiškytė, U.Timukaitė, G.Tylaitė, M. Jakimovaitė, I.Sabaliauskaitė, V.Laurinavičiūtė, R.Laurinavičiūtė, G.Zizirskaitė, F.Pupelytė) literatūros festivalyje

Birželio 8-10 dienomis keturi III klasės gimnazistai (Agnė Bernotaitė, Lukrecija Valaitytė, Lukas Bernotas ir Luknė Gurskutė) kartu su geografijos mokytoja Ina Gailiūniene išplaukė į bandomąjį DofE programos žygį baidarėmis sidabro ženkleliui gauti. Žygis prasidėjo nuo Užpalių

Šių mokslo metų Filmų kūrimo III kurso mokinių komandai (G. Pakalkaitė, U. Taurelytė, E. Jurgelionytė, G. Atkočiūnaitė, E. Sereičikas, A. Rasalas, A. Karoblis, N. Jakimovas, V. Žmoginas, R. Adamonis, G. Žygelytė, S. Šajevičius, T. Čepukas) akimirksniu prabėgo

A. Linkolnas kažkada pastebėjo: " Su tinkamu nusiteikimu įveiksi viską...". Tai pasakytina ir apie Indrę Blazarėnaitę, pasirinkusią ekonomikos ir verslo vadybos modulius ir nepraleidusią nė vienos šių kursų aktyvios veiklos ir iniciatyvos, būtų tai verslas mokykloje, socialinio verslo

2022 metai – Europos jaunimo metai. Šia proga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pakvietė į svečius "Lietuvos Junior Achievement" respublikinio socialinio verslo idėjos konkurso finalistus. Indrė Blazarėnaitė ir Ugnė Taurelytė yra mūsų