Naujienos

UTENOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO ANYKŠČIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VEIKLOS SKYRIUS >>DĖL PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO>> DOKUMENTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA >> DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO DUOMENŲ PILDYMO

 

Formos


Nuotolinis mokymas 

Egzaminų tvarkaraščiai 2022–2023 mokslo metų

Informacija dėl 2022–2023 mokslo metų VBE ir PUP

Švietimo pagalbos tarnybos priemonių planai

2023 –2024 m.m.

Anykščių rajono renginių grafikas 2023–2024 m. m.

 • Rugsėjis Spalis   • LapkritisGruodis  • Sausis Vasaris  • Kovas BalandisGegužė • Birželis  

 

 

 • ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ ORGANIZUOJAMI NACIONALINIAI RENGINIAI 2024 METAIS >> plačiau
 • 2024 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS >> plačiau

   

 

 

Nacionalinė švietimo agentūra

 

 

 

 

 

NŠA svetainėje www.nsa.smm.lt Jūs rasite:

 • svarbiausias švietimo naujienas,
 • renginius ir mokymus, skirtus pedagogams, mokyklų administracijoms, mokiniams, švietimo bendruomenei,
 • informaciją apie agentūros vykdomus projektus, jų veiklas ir rezultatus,
 • informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą, mokymo priemones, mokinių pasiekimų patikrinimus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, švietimo būklės tyrimus ir analizes,
 • nuorodas į registrus ir duomenis iš informacinių sistemų,
 • daug kitos aktualios informacijos.

Prenumeruoti NŠA interneto svetainės naujienas galima čia:
https://www.nsa.smm.lt/prenumerata/

Nacionalinės švietimo agentūros naujienas taip pat galite sekti socialiniuose tinkluose ir kituose kanaluose:

 

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas?

Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. y. vykdantys individualią veiklą, privalo registruotis į mokesčių mokėtojų registrą ir pasirinkti  priimtiniausią  individualios veiklos vykdymo formą: įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą (Švietimo veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 red. ‒ 85** kodas) arba individualios veiklos vykdymui įsigyti verslo liudijimą (veiklos rūšis -103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla). Individualią veiklą ar verslo liudijimą įsigyti galima prisijungus prie Mano VMI ar atvykus į bet kurį VMI aptarnavimo padalinį. Siūlome peržiūrėti vedlius, paaiškinančius, kaip per Mano VMI įsigyti verslo liudijimą ar įregistruoti individualią veiklą.

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta  leidinyje, kurį galite rasti https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb → Leidiniai → Gyventojų pajamų mokestis → Individuali veikla ir verslo liudijimai → Leidinys „Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai“.

Valstybinė mokesčių inspekcija individualią veiklą vykdantiems gyventojams 2019 metais pristato naują e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite http://www.vmi.lt/cms/virtualus-buhalteris-i.aps.

Savarankiškai aktualią informaciją Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

Aktuali informacija apie mokesčių reformą http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-pakeitimai-nuo-2019-m.

Švietimo valdymo informacinė sistema  >> prisijungti

„Mokytojo TV“ laidos:

 • Erdvė mokyklų tobulėjimui

Laidos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/03/kokybes-siekianciu-mokyklu-klubas.html 

 • Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška

Laidos tikslas – apsvarstyti mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos reikšmę kvalifikacijos tobulinimo(si) procese.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/mokytoju-mokejimo-mokytis-kompetencijos.html 

 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė

Laidos tikslas – aptarti, kaip pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai tiriami bendrojo ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančiose institucijose ir kaip planuojamas šių poreikių įgyvendinimas.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo.html 

 • Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei

Laidos tikslas – aptarti mokyklų veiklos vertinimo poveikį veiklos kokybei, įsivertinimo ir išorinio vertinimo tarpusavio sąveiką, skatinančią mokyklos pažangą, pagalbos mokykloms poreikį ir galimybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo.html 

 • Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

Laidos tikslas – aptarti, kaip panaudoti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlai sudaryti.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/05/mokyklu-isivertinimo-duomenys.html 

 • Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė

Laidos tikslas – pristatyti vertintų specialiųjų mokyklų ir mokyklų, turinčių specialiąsias klases, išorinio vertinimo duomenis.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/06/pagalba-mokiniui-mokykloje-specialiuju.html 

 • Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?

Laidos tikslas – pristatyti bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą už 2016–2017 mokslo metus arba 2017 kalendorinius metus, atkreipti dėmesį į pažangos matavimo ypatybes.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/11/kaip-mokyklos-isivertina-ir-matuoja.html 

 • Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės

Laidos tikslas – pristatyti pagrindines tyrimų apie Lietuvos mokyklų savarankiškumo laipsnį išvadas, pateikti įžvalgų apie realius mokyklų savarankiškumo poreikius, savarankiškumo realizavimo kliuvinių įveikimą.

http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/12/savarankiska-mokykla-lietuvoje-tarp.html

 

Leidiniai:

 • Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Leidinyje pateikiama projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Vienas veiksmingiausių mokytojų mokymosi būdų yra mokymasis iš kolegų, mokymasis darbo aplinkoje. Mokytojų mokymuisi taikytas „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ metodas. Projekto esmė – pasitikrinti, kokią įtaką mokytojų mokymasis daro mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams?

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Projektas-%E2%80%9EBesimokantys-mokytojai-besimokantys-mokiniai%E2%80%9C-1.pdf 

Leidinyje apibendrinta projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ieškant atsakymų į klausimus: kokios yra konkrečios mokyklos tobulėjimo krypties gairės? Kaip mokykloje suprantama geros mokyklos sąvoka, jos rodikliai? Kokie yra jos planuojami pažangos rodikliai? Kokia yra mokyklos pasiekta pažanga? Pagrindinis šio leidinio turinys – rodiklių sampratos atskleidimas, konkretūs mokyklų pateikti pavyzdžiai su kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais bei informacijos šaltiniais.

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2017/12/Leidinys-1.pdf

 

Straipsniai:

 • Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų išorinio vertinimo skyriaus vedėja dr. Snieguolė Vaičekauskienė savo straipsnyje mokyklų išorinį vertinimą prilygina vizitui pas gydytoją. Mokyklų išorinis vertinimas yra priemonė, padedanti nustatyti mokyklos privalumus ir trūkumus, išryškinanti tobulinimo galimybes. Kaip teigia autorė, mokyklų išorinio vertinimo metu sukaupiama labai daug duomenų, tačiau tik naudojami duomenys kuria pridėtinę vertę. Tad kokie klausimai vis dar kyla ir po dešimties metų?

 • Mokyklų išorinis vertinimas kaip vizitas pas gydytoją. Švietimo naujienos, Nr. 2 (368), (5–6 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/01/02_Sv-Naujienos-368.pdf 

 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė savo straipsnyje išryškina svarbų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vaidmenį lyderystės mokymosi labui kontekste, apžvelgia daugiau kaip dešimtmetį vykstančius institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesus, veiklos įsivertinimą institucijoje prilygina mokymuisi.

 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).

http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2017/11/10_Sv-Panorama-376.pdf