Vėjuotą spalio 22 d. rytą Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokytojai išvyko į Kėdainius. Edukacinė išvyka prasidėjo nuo apsilankymo vienoje seniausių Lietuvoje Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje, kur laukė maloni pažintis

Smagiai nusiteikę, ankstų ir rudeniškai spalvingą rytą leidomės vingiuotu Biržynės keliu į nežinomybę. Žodis „Whatansu“ kiekvieno galvoje kirbėjo kaip klausimas: „Kas tai?“. Autobusas lėtai riedėdamas skynėsi kelią pro šimtametes pušis Asvejos ežero link.

Spalio 19-21d. gimnazijoje vyko kūrybinės dirbtuvės ,,Ö kaip vokiškai?". Pertraukų metu skambėjo Vokiečių kalbos dienų himnas ,,Ja, ich kann", interaktyviame ekrane buvo rodomi mokinių

Šeši mūsų gimnazistai, lydimi dviejų mokytojų J. Musteikienės ir A. Vitkūno, šią savaitę dalyvauja tarptautinio Erasmus+ projekto "Ekoturizmas: mąstome žaliai" susitikime Liublianoje, Slovėnijos sostinėje. Pirmoji susitikimo diena buvo kupina vertingų veiklų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO

  • ĮSAKYMAS DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO >> Plačiau
  • ĮSAKYMAS DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO IR VYKDYMO BŪDŲ PATVIRTINIMO >> Plačiau

  • DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13  D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO >> Plačiau