I klasių gimnazistai, lankantys būrelį “Skaičiai chemijoje”, kuriam vadovauja mokytoja Asta Šerelienė, didžiuojasi, džiaugiasi ir pasakoja apie jų pačių pastangomis užaugintais kalėdiniais kristalais.

Gimnazijoje vyksta geros savijautos programos renginiai. „Pabandom kitaip“ – tai kūrybos patirtys drauge su drabužių dizainerė Jolanta Rimkute. I ir II klasių mokiniai atlieka užduotis, kurios skatina bendradarbiavimą, lavina kūrybos įgūdžius. Užsiėmimų metu visi drauge džiaugiamės savo ir kitų atradimais.
 
 
Gruodžio 17 d. I–III klasių gimnazistai, besidomintys medijų kūrimu, vyko į Kauną. KTU informatikos fakultete jie susitiko su dėstytojais, kurie supažindino su 2D ir 3D animacijos kūrimo paslaptimis, demonstravo profesionalų ir studentų darbus, aiškino kokių gebėjimų reikia

Didžiosios metų šventės jau ne už kalnų. MEPA projekto jaunesnieji ambasadoriai kartu su kitais mokiniais, pasitelkę vaizduotę, padiskutavę apie ekologiją ir klimato kaitą Europoje ir pasaulyje, sugalvojo sukurti eglutę gimnazijos Europos Parlamento informaciniam centrui. Dekoracijoms panaudojo nereikalingas medžiagas, kurias rado dalykų kabinetuose: vienkartines plastikines stiklines, kompaktinius diskus, dovanų surišimo juosteles, statybinių medžiagų atraižas.

I a ir I d klasių mokiniai, besimokantys prancūzų kalbą, trečiadienį skubėjo į technologijų kabinetą. Prancūzų kalbos ir technologijų mokytojos pakvietė mokinius integruotoje pamokoje susipažinti su tradiciniu šv. Kalėdų desertu, paplitusiu Prancūzijoje.

Etninė kultūra – tai visos tautos sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etninių regionų savitumą.