Kas yra STEAM?

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • meną/dizainą (dailė);
 • matematiką (matematika, statistika). Plačiau >>

STEAM gimnazijos komanda 

STEAM ugdymo veiklos:

 • Seminaras mokytojams "Programa "eTWINNING" ugdyme". 2020-02-18 
  tw1.jpgtw2.jpg
 • Praktinė STEAM veiklų konferencija 2020-02-19
  • Neformaliojo švietimo praktikos darbas – „Augalų skiepijimas“ (biologijos mokytojas T. Pilkauskas). Tikslas – susipažinti su augalų skiepijimu. Uždavinys – išklausius teorines žinias praktiškai atlikti 1 – 2 skiepijimus. Mokytojai susipažino su geriausiu ir dažniausiai naudojamu skiepijimo būdu. Išmoko pasigaminti įskiepį ir jį įterpė į poskiepį. Skiepą įtvirtino ir užtepė sodo tepalu. Sužinojo, kad į vieną augalą galima įskiepyti daug skirtingų veislių augalų.
  • Integruota chemijos-fizikos pamoka „Elektrolizė“, kurios metu naudodamiesi 3D pažvelgėme į medžiagų sandarą atomo lygmeniu (fizikos mokytoja E. Taleišienė  ir chemijos mokytoja A. Šerelienė). Atlikome bandymus su elementaria elektros grandine, o vėliau papildėme ją elektrolitu. Pateikčių pagalba dėstėme teorinę dalį ir ją papildėme mokinių kurtais video siužetais. Pateikėme pavyzdžių, kaip elektrolizė pritaikoma praktiškai. Atlikome pasitikrinimo užduotis testo forma.
  • „Mokslo festivalių patirtis ir gamtamokslinės savaitės veikla“ (fizikos mokytoja D. Juodelienė ir biologijos mokytoja R. Petrusevičienė).
  • „Skaičių magija“, 3D „Erdviniai kūnai“, „Matematikos savaitė“ (matematikos mokytojai B. Navikienė, J. Vanagienė, S. Trapnauskas).
  • Praktikos darbas „Maisto rūgštingumo nustatymas“ (chemijos mokytoja R. Pilkienė).
     
   7in.jpg4in.jpg3in.jpg2in.jpg6in.jpg5in.jpg1in.jpg
    

 

STEAM veiklos planai:

STEAM veiklos ataskaitos: