Kas yra STEAM?

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • meną/dizainą (dailė);
 • matematiką (matematika, statistika). Plačiau >>

STEAM gimnazijos komanda 

STEAM ugdymo veiklos:

 • Seminaras mokytojams "Programa "eTWINNING" ugdyme". 2020-02-18 
  tw1.jpgtw2.jpg
 • Praktinė STEAM veiklų konferencija 2020-02-19
  • Neformaliojo švietimo praktikos darbas – „Augalų skiepijimas“ (biologijos mokytojas T. Pilkauskas). Tikslas – susipažinti su augalų skiepijimu. Uždavinys – išklausius teorines žinias praktiškai atlikti 1 – 2 skiepijimus. Mokytojai susipažino su geriausiu ir dažniausiai naudojamu skiepijimo būdu. Išmoko pasigaminti įskiepį ir jį įterpė į poskiepį. Skiepą įtvirtino ir užtepė sodo tepalu. Sužinojo, kad į vieną augalą galima įskiepyti daug skirtingų veislių augalų.
  • Integruota chemijos-fizikos pamoka „Elektrolizė“, kurios metu naudodamiesi 3D pažvelgėme į medžiagų sandarą atomo lygmeniu (fizikos mokytoja E. Taleišienė  ir chemijos mokytoja A. Šerelienė). Atlikome bandymus su elementaria elektros grandine, o vėliau papildėme ją elektrolitu. Pateikčių pagalba dėstėme teorinę dalį ir ją papildėme mokinių kurtais video siužetais. Pateikėme pavyzdžių, kaip elektrolizė pritaikoma praktiškai. Atlikome pasitikrinimo užduotis testo forma.
  • „Mokslo festivalių patirtis ir gamtamokslinės savaitės veikla“. Fizikos mokytoja Dangyra Juodelienė STEAM praktinėje konferencijoje pristatė savo ilgametę patirtį mokslo festivalyje „ Ervėlaivis žemė“. Šiame festivalyje mokytoja su mokiniais dalyvauja nuo 2016 metų. Jame kartu su gimnazistais planavo, atliko ir kitiems demonstravo įvairius eksperimentus paremtus fizikiniais dėsniais. Biologijos mokytoja Ramunė Petrusevičienė pristatė jau ketverius metus vykstančią gamtamokslinės savaitės veiklą. Ši savaitė skirta pirmokams gimnazistams, ją organizuoja gimnazijos biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai. Gamtamokslinės savaitės metu mokiniai atlieka praktinius darbus, eksperimentus, vyksta į edukacines keliones.
  • „Skaičių magija“, 3D „Erdviniai kūnai“, „Matematikos savaitė“. Matematikos mokytojas S. Trapauskas supažindino, kaip panaudoti matematikos pamokose 3D programą „Erdviniai kūnai“. J.Vanagienė atskleidė daugybos paslaptis: daugyba pirštais, kėlimas kvadratu skaičiaus , kurio paskutinis skaitmuo 5, ir pamokė, kaip nusipiešti „gyvenimo ornamentą“. B. Navikienė pristatė, kaip švenčiama Pi diena, kokios veiklos vyksta matematinės savaitės metu, davė užduotis, kurias reikėjo praktiškai atlikti.
  • Praktikos darbas „Maisto rūgštingumo nustatymas“ (chemijos mokytoja R. Pilkienė). Mokytojai pagal aprašymą atliko praktikos darbą „Maisto produktų rūgštingumo nustatymas“. Jie turėjo nustatyti varškės ir pieno rūgštingumą Ternerio ar Soksleto Henkelio laipsniais ir parašyti išvadą apie šių produktų naudojimo tinkamumą. Praktikos darbo metu mokytojai išmoko naudotis pipete, susipažino su titravimo procesu, sužinojo apie maisto produktų rūgštingumo svarbą. Buvo įdomu dirbti su kitų dalykų mokytojais, atsakyti į jų klausimus. 
     
   1in.jpg6in.jpg3in.jpg2in.jpgin6.jpgin5.jpgin33.jpg7in.jpg5in.jpgin44.jpg4in.jpg
    

 

STEAM veiklos planai:

STEAM veiklos ataskaitos: