(lietuvių k. „Kinas, 100 metų jaunystės“) – tai prancūzų Sinematekos kino edukacijos projektas, vykdomas nuo 1995 m. Kiekvienais metais projekte dalyvauja mokiniai, mokytojai ir kino kūrėjai iš įvairių Europos ir Lotynų Amerikos šalių.

Mus supančios aplinkos ir kūrybinių patirčių refleksija, dėmesys kino kalbai, naujų kūrybinės raiškos formų paieškos – šio projekto ašis. Projekto metu siekiama skatinti jaunų žmonių atvirumą ir atidumą pasauliui, jame vykstantiems reiškiniams; ugdyti gebėjimą dalintis savo patirtimis ir išreikšti jas kino kalba; ugdyti vizualinį raštingumą, supažindinti su kino kūrimo procesu; lavinti (iš)klausymo bei konstruktyvios kritikos formulavimo įgūdžius, gebėjimą priimti kito nuomonę ir pamatyti pasaulį kito akimis.

Tikslas:

Remdamiesi specialia prancūzų Sinematekos parengta kino ugdymo metodologija, mokiniai kartu su kino kūrėju (-a) ir mokytoju (-a) savo šalyje kuria vaidybinį 10 minučių trukmės filmą, kuriuo siekia atskleisti kiekvienais metais naujai pasirenkamą projekto temą.

Rezultatai:

Galutinį savo kūrybos rezultatą – 10 min. vaidybinį filmą mokiniai pristato tarptautinei projekto auditorijai Paryžiuje Sinematekoje. 

Projektą Lietuvoje inicijuoja „Meno avilys“ – nevyriausybinė  organizacija dirbanti kino edukacijos ir paveldo srityje. http://www.menoavilys.org/

 2019–2020 m. veiklos

2019–2020 m. m. „Echo“