Projekte dalyvaujančios mokyklos:

Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, Šolomo  Aleichemo ORT gimnazija, Naisių pagrindinė mokykla.

Projekto tikslas – skatinti bendravimą, tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą per bendrą etnokultūrinę, turistinę veiklą.

Projekto uždaviniai:

•Susipažinti su lietuvių, rusų, žydų papročiais ir tradicijomis, atskleisti miestelių, vietovių, tautų savitumą.

•Ugdyti tolerantiškumą bei tarpusavio supratimą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

•Plėtoti mokinių saviraišką per bendrą etnokultūrinę veiklą.

Laukiami projekto rezultatai

Projekto veikla skatins bendradarbiavimą su skirtingų kultūrų atstovais, mokinių užimtumą, mokyklų bendruomenių aktyvumą, vienys bendruomenes, stiprins pagarbos ir tolerancijos pajautą.