Anykščių švietimo pagalbos tarnyba kartu su Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centru vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą ,,Profesinio orientavimo ir konsultavimo kūrybinės dirbtuvės“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0399).

Projektas skirtas savanoriškos veiklos plėtojimui kaip socialinę atskirtį mažinančios priemonės įgyvendinimui. Anykščių mieste savanorystės tradicijos tik užsimezga. Savanorystės kaip socialinę atskirtį mažinančios priemonės plėtojimas padės spręsti jaunimo užimtumo problemas Anykščių mieste. Viena iš svarbiausių nedalyvavimo savanoriškoje veikloje priežasčių yra jaunų žmonių žinių apie savanorišką veiklą stoka, nepakankamas teorinis ir praktinis pasirengimas. Anykščių miesto neaktyvūs asmenys (15–29 metų jaunuoliai) turės galimybę įgyti savanorystei reikalingų įgūdžių bei praktiškai išbandyti savanoriškas veiklas. Projekto veiklos orientuotos į savanorystės veiklas, kurių metu jaunuoliams atsivers daugiau galimybių aktyviam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime užsiimant savanoriška veikla, todėl Anykščių miesto neaktyviems asmenims (15–29 metų jaunuoliams) bus lengviau lavinti įgūdžius ir sklandžiau išgyventi perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką laikotarpį. Taigi, šio projekto nauda: asmens pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir jautrumo socialinėms/humanitarinėms problemoms, ugdymas, savanoriavimo patirties turinčiam asmeniui yra daugiau galimybių gauti darbą.

Šio projekto tikslas yra neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo bei savanorišką veiklą. 

Anykščių mieste nėra teikiamos profesionalios konsultacijos jaunuoliams karjeros ugdymo ir profesijos pasirinkimo konsultavimo klausimais. Todėl projekto metu numatoma ekonomiškai neaktyviems asmenims teikti profesionalias motyvavimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, įtraukimo į visuomenei naudingas bei savanoriškas veiklas – pedagoginių konsultacijų paslaugas.