Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje tęsia tarptautinio projekto  „Mokyklos–Europos Parlamento ambasadorės“ MEPA įgyvendinimą. Anykščių Jono Biliūno gimnazija jau trečius metus prisijungė prie šios programos veiklų įgyvendinimo.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ - tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais prie MEPA projekto prisijungė ir tapo EP mokyklų ambasadorių tinklo narėmis 57 Lietuvos gimnazijos, antraisiais –71 gimnazija ir 10 profesinio rengimo centrų , tarp kurių yra ir mūsų gimnazija. Dalyvauti projekte 2018-2019 mokslo metais užsiregistravo 98 gimnazijos ir profesinio rengimo mokyklos.

Projekto tikslas – skatinti gimnazijos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos  (ES)  sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP)  vaidmeniu Europos demokratijoje, įtraukti informaciją apie Europos Sąjungos vertybes, sprendimų įtaką kasdieniam gyvenimui į gimnazijos mokymosi  programas.

Vykdydamos projektą gimnazijos varžosi ir dėl projekto prizų (kelionių į Strasbūrą ir Briuselį). Siekiant atrinkti geriausius, bus kiekybiškai ir kokybiškai vertinami žemiau išvardinti projekto elementai:

  1. Pamokos

Vertinamas bendras pagal MEPA projekto medžiagą surengtų pamokų skaičius ir pamokų dalyvių skaičius.

  1. Europos diena

Vertinamas Europos dienos dalyvių skaičius, renginių originalumas ir kūrybiškumas bei vietos bendruomenės dalyvavimas renginiuose.

  1. Teminiai renginiai

Teminių renginių formą pasirenka gimnazija. Tai gali būti debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Svarbu, kad juose atsispindėtų ir būtų gvildenama viena (ar daugiau) iš žemiau pateiktų temų. Daugiau dėmesio raginame skirti Europos Parlamento vaidmeniui, galioms, ES sprendimų priėmimo procesui ir piliečių galimybėms dalyvauti jame, rinkimams ir politiniam aktyvumui. Vertinamas teminių renginių dalyvių skaičius, renginių originalumas ir inovatyvumas, bendruomenės dalyvavimas.

  1. Papildomi renginiai

Visi kiti renginiai, nepriklausantys teminiams, bet susiję su ES tematika, tarp jų ir kitų organizacijų paskelbti konkursai ar renginiai, gali būti įrašomi į projektą kaip papildomi renginiai. Tarp tokių gali būti ES šalių vėliavų viktorina pradinukams, dalyvavimas EK atstovybės organizuojamame Europos egzamine ar EP nario paskelbtame rašinių konkurse, žaidimo „Balsuojam!“ sesija mokykloje irpan. Tokių renginių sąlyginis svoris vertinime nėra didelis (žr. pridėta vertinimą lentelę).

  1. Projekto veiklų viešinimas

Mokyklos raginamos išnaudoti visus komunikacijos kanalus skelbiant informaciją apie MEPA projektą savo tinklalapyje, naujienlaiškiuose, Facebook ar Instagram tinkluose, vietinėje žiniasklaidoje, savivaldybės kanaluose ir t.t. Komunikacijai socialiniuose tinkluose naudojama grotažymė #MEPALietuva.

Projekto įgyvendinimo etapai

Veikla

Atlikti iki

Pastabos

Apsispręsti dalyvauti projekte „Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės“ ir užsiregistruoti internetu.

2018 m. spalio 9 d.

Dalyvauti projekte užsiregistravo 98 gimnazijos ir profesinio rengimo mokyklos.

Pamokų pagal modulius integravimas į mokomuosius dalykus ir jų vedimas

 

 

 

2019 04-05 mėn.

 

Integruota į pilietiškumo pagrindų ir istorijos, ekonomikos pamokas (mokyt. Darius Mažeikis, Tamara Božok)

Integruota į užsienio (anglų) kalbos pamokas ir klasės valandėles (mokyt. Alina Žvirblienė)

Integruota į klasės valandėles (mokyt. Almyra Sabaliauskaitė)

Teminiai renginiai

Kampanijos „EUandME“ trumpametražių filmų peržiūros ir diskusijos apie ES teikiamas galimybes, piliečių teises.

 

 

 

LR užsienio reikalų ministerijos iniciatyva „Atgal į mokyklas“ svečiuojasi diplomatas Žymantas Mozūraitis. Pokalbis apie ES.

 

Pokalbis apie Europą su Vilniaus politikos analizės instituto Medijų programos vadovu Donatu Pusliu

 

 

 

Balandžio 9 d. – gimnazijoje.

Balandžio 12 d. -  Antano Vienuolio progimnazijoje.

 

 

 

 

 

 

Gegužės 2 d.

 

 

 

 

 

Gegužės 6 d.

Atsakingi:

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė, vokiečių k. mokytoja Violeta Neniškienė

Jaunieji ambasadoriai Emilija Bitvinskaitė, Žygintas Kulvinskas ir Aistė Vilkaitė

 

Projekto koordinatorė Almyra Sabaliauskaitė

 

 

 

 

Projekto koordinatorė Almyra Sabaliauskaitė

Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas)

 Visus mokslo metus

Atsakingi:

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

Jaunieji ambasadoriai

Europos dienos renginiai

Orientacinės varžybos „Aš. Vilnius. Lietuva.  Europa“ Vilniaus senamiestyje kartu su Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokiniais.

 

 

 

Pokalbiai prie angliškos arbatos puodelio, skanaujant pudingą,  „Dėmesio centre: Brexitas ir EP rinkimai“

 

Akcija „Šokis apjungia mus“  – JBG bendruomenės šokis „Transveras“

 

Europos egzaminas

Gegužės 7 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės 9 d.

 

 

 

 

Gegužės 9 d.

 

 

 

Gegužės 9 d.

Atsakingi:

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

Jaunieji ambasadoriai

 

 

 

Technologijų mokytoja Genovaitė Tumienė

 

 

 

Choreografijos mokytoja Miglė Baltrušiūnė

 

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

 

MEPA veiklos ataskaitos pateikimas

Gegužės 30 d.

Vertinimo ataskaitą pildo vyresnysis ambasadorius (mokyt. A.Sabaliauskaitė).

 Kitą ataskaitą pildo jaunesnieji ambasadoriai ir mokiniai.

Mokyklų vertinimas ir mokyklų–Europos Parlamento ambasadorių paskelbimas

 Birželio 25 d.

Šiame etape vyks ataskaitų analizavimas, mokyklų vertinimas nuotoliniu būdu ir atskirų mokyklų lankymas

Mokyklų - Europos Parlamento ambasadorių apdovanojimas

Rugpjūtį

 

Laukiami projekto rezultatai

Programoje sėkmingai dalyvaujančioms bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre.