Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje tęsia tarptautinio projekto  „Mokyklos–Europos Parlamento ambasadorės“ MEPA įgyvendinimą. Anykščių Jono Biliūno gimnazija jau penktus metus prisijungė prie šios programos veiklų įgyvendinimo.

Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ - tai galimybė mokykloms suteikti savo moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją ir prisijungti prie ES mokyklų tinklo.

Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais prie MEPA projekto prisijungė ir tapo EP mokyklų ambasadorių tinklo narėmis 57 Lietuvos gimnazijos, antraisiais –71 gimnazija ir 10 profesinio rengimo centrų , trečiaisiais - 84 projekto dalyvės (76 gimnazijos ir 8 profesinės mokyklos), ketvirtaisiais -  91 projekto dalyvė (80 gimnazijų ir 11 profesinių mokyklų), tarp kurių yra ir mūsų gimnazija. Dalyvauti projekte 2020-2021 mokslo metais užsiregistravo 113 gimnazijų ir profesinio rengimo mokyklų.

Projekto tikslas – skatinti gimnazijos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos  (ES)  sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP)  vaidmeniu Europos demokratijoje, įtraukti informaciją apie Europos Sąjungos vertybes, sprendimų įtaką kasdieniam gyvenimui į gimnazijos mokymosi  programas.

Vykdydamos projektą gimnazijos varžosi ir dėl projekto prizų. Siekiant atrinkti geriausius, bus kiekybiškai ir kokybiškai vertinami žemiau išvardinti projekto elementai:

  1. Pamokos

Vertinamas bendras pagal MEPA projekto medžiagą surengtų pamokų skaičius ir pamokų dalyvių skaičius.

  1. Europos diena

Vertinamas Europos dienos dalyvių skaičius, renginių originalumas ir kūrybiškumas bei vietos bendruomenės dalyvavimas renginiuose.

  1. Teminiai renginiai

Teminių renginių formą pasirenka gimnazija. Tai gali būti debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Svarbu, kad juose atsispindėtų ir būtų gvildenama viena (ar daugiau) iš žemiau pateiktų temų. Daugiau dėmesio raginame skirti Europos Parlamento vaidmeniui, galioms, ES sprendimų priėmimo procesui ir piliečių galimybėms dalyvauti jame, rinkimams ir politiniam aktyvumui. Vertinamas teminių renginių dalyvių skaičius, renginių originalumas ir inovatyvumas, bendruomenės dalyvavimas.

  1. Papildomi renginiai

Visi kiti renginiai, nepriklausantys teminiams, bet susiję su ES tematika, tarp jų ir kitų organizacijų paskelbti konkursai ar renginiai, gali būti įrašomi į projektą kaip papildomi renginiai. Tarp tokių gali būti ES šalių vėliavų viktorina pradinukams, dalyvavimas EK atstovybės organizuojamame Europos egzamine ar EP nario paskelbtame rašinių konkurse, žaidimo „Balsuojam!“ sesija mokykloje ir pan. Tokių renginių sąlyginis svoris vertinime nėra didelis (žr. pridėta vertinimą lentelę).

  1. Projekto veiklų viešinimas

Mokyklos raginamos išnaudoti visus komunikacijos kanalus skelbiant informaciją apie MEPA projektą savo tinklalapyje, naujienlaiškiuose, Facebook ar Instagram tinkluose, vietinėje žiniasklaidoje, savivaldybės kanaluose ir t.t. Komunikacijai socialiniuose tinkluose naudojama grotažymė #MEPALietuva.

Projekto įgyvendinimo etapai

Veikla

Atlikti iki

Pastabos

Pamokų pagal modulius integravimas į mokomuosius dalykus ir jų vedimas

 

 

 

Spalio - gegužės mėn.

 

Integruota į pilietiškumo pagrindų ir istorijos, ekonomikos pamokas (mokyt. Darius Mažeikis, Jūratė Musteikienė, Tamara Božok)

Integruota į geografijos pamokas (mokyt. Ina Gailiūnienė)

Integruota į užsienio (anglų) kalbos pamokas ir klasės valandėles (mokyt. Alina Žvirblienė)

Integruota į užsienio (rusų) kalbos ir klasės valandėles (mokyt. Almyra Sabaliauskaitė)

Teminiai renginiai

„Trumpam nusikelkime į Portugaliją“ (2021 m. I pusmetį pirmininkaujančios šalies pristatymas)

 

Pokalbių kambarys „Trumpai drūtai apie ES“ (pokalbiai ir diskusijos apie EP su svečiu)

 

Tema „Atliekų perdirbimas“

II klasių mokinių projektinis darbas „Antras daiktų gyvenimas“

 

 

LR užsienio reikalų ministerijos iniciatyvos „Atgal į mokyklas 2020“ video „Lietuva – Europos Sąjungos šeimos narė“, „Ką gali jaunas žmogus Europos Sąjungoje?“, „Kaip galime prisidėti prie Europos ateities kūrimo?“ peržiūra ir aptarimas.

 

Tema „Atliekų perdirbimas“

II klasių mokinių projektinis darbas „Antras daiktų gyvenimas“

 

 

Sausio mėn.

 

 

 

 

 

Vasario – gegužės mėn.

 

 

 

Vasario mėn.

 

 

 

 

 

kovo – gegužės mėn.

Atsakingi:

Vyresnioji ambasadorė Almyra Sabaliauskaitė ir   jaunesnieji ambasadoriai

 

 

Vyresnioji ambasadorė Almyra Sabaliauskaitė

 

 

Technologijų mokytoja Genutė Tumienė

 

 

 

 

Vyresniosios ambasadorės Almyra Sabaliauskaitė, Alina Žvirblienė ir   jaunesnieji ambasadoriai

 

Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas)

 Visus mokslo metus

Atsakingi:

Vyresniosios ambasadorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

Jaunesnieji ambasadoriai

Europos dienos renginiai

Europos dienos šventė gimnazijos bendruomenei.

 

 

 

 

Orientacinės varžybos „Atrask ES Anykščiuose“ (su kitų mokyklų komandomis)

 

 

Dalyvavimas Europos egzamine.

 

 

 

 

 

Gegužės 7 d.

 

 

 

 

 

Gegužės 6 d.

 

 

 

 

Gegužės mėn.

Atsakingi:

Vyresniosios ambasadorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

Jaunesnieji ambasadoriai

 

 

Vyresniosios ambasadorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

Jaunesnieji ambasadoriai

Vyresniosios ambasadorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė

Jaunesnieji ambasadoriai

 

MEPA veiklos ataskaitos pateikimas

Gegužės 31 d.

Vertinimo ataskaitą pildo vyresnioji ambasadorė Almyra Sabaliauskaitė.

 

Laukiami projekto rezultatai

Gimnazija, įvykdžiusi projekto reikalavimus, įtraukiama į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiama į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje.