Visi žinom, koks sunkus nūnai metas mūsų dvyliktokams: atsiskaitymai, bandomieji egzaminai,

...

Kovo 28 dieną trečiokai gimnazistai kartu su biologijos mokytojais R. Petrusevičiene ir T.

...

Vakar Ia klasės prancūzakalbių grupelė sulaukė svečio, poeto ir laikraščio „Šilelis“ redaktoriaus Lino

...

Kovo 14 dieną Matematikos savaitė mūsų gimnazijoje prasidėjo Pi diena. Abiturientai matematines

...

Kovo 23 – 24 dienomis mūsų gimnazistai dalyvavo Gavėnios stovykloje Troškūnų vienuolyne. Nuvykę ir išsirinkę

...