Gegužės 19 d., penktadienį, gimnaziją aplankė laukta ir įdomi viešnia diplomatė Asta Chaladauskienė iš Užsienio reikalų ministerijos. Nuo 2013 m. URM, bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis, vykdo projektą „Atgal į mokyklą“.
Projekto tikslas – suteikti galimybes mokiniams ir jų mokytojams gauti žinių apie ES ir valstybių narių veikimą joje, skatinti domėjimąsi europinėmis temomis, bei formuoti vertybines nuostatas, įgalinančias jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, tikinčiais, kad jie gali daryti pokyčius ES. Šios iniciatyvos metu diplomatai ir kiti valstybės tarnautojai vyksta į Lietuvos mokyklas ir veda pamoką apie Europos Sąjungą (ES). Taip vienai dienai jie tampa mokytojais, galinčiais jaunajai kartai smagiai ir įdomiai papasakoti, kas yra ES, kuo narystė joje svarbi ir naudinga Lietuvai, ką reiškia būti ES piliečiu, kokios svarbiausios ES aktualijos.
Viešnia papasakojo mokiniams apie savo kelią į diplomatinę tarnybą, misijas ir gyvenimą Japonijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje. Diplomatė Asta palietė ir šiuo metu kariaujančios Ukrainos temą, pabrėždama, jog ES piliečiai turi būti pilietiški ir remti šios šalies siekį būti vientisa, laisva, europietiška šalimi.
Beveik dvi valandas trukęs šiltas ir betarpiškas pokalbis neprailgo. Mokiniai tvirtino pasitikrinę žinias apie Europos Sąjungą ir sužinoję daug naujo. Ypač nudžiugino tai, kad mūsų viešnią labai sužavėjo gimnazijoje vykdomos veiklos, kūrybiški ir žingeidūs mokiniai, jaukios erdvės ir graži aplinka.