Pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Orden“

2020-09-07 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 5.3.1.4. papunkį paslaugų teikėjas UAB „Orden“ įsipareigoja: 

,,MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIAMS IR MOKINIAMS, NEGAUNANTIEMS NEMOKAMO MAITINIMO, MAITINIMO PUSRYČIŲ IR PIETŲ PATIEKALŲ KOMPLEKSĄ PARDUOTI UŽ NUSTATYTĄ VIENO MOKINIO VIENOS DIENOS MAITINIMO ĮKAINĮ.“ 

P.S. Nemokamo maitinimo patiekalų kompleksą, kurio kaina 2,22 Eur,  galima pirkti visiems, tik užsisakiusiems iš anksto visai savaitei (kompleksą užsisakyti galima pas valgyklos virėjas ne vėliau, kaip kiekvienos savaitės penktadienį). 
 

Administracija