Apie jaunimo savanorystę, iššūkius ir lūkesčius šiandien pirmokams kalbėjo VšĮ ,,Ne imti, bet duoti" savanorišką veiklą vykdančios organizacijos mentorė Toma Dvilevičienė. Ją ir kartu atvykusią savanorę atlydėjo Anykščių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Inga

Beresnevičiūtė. Mokiniai sužinojo kokios organizacijos vertybės, tikslai, uždaviniai, kaip tapti savanoriu.