Džiugu, kad šį birželį grupelė mūsų gimnazistų vėl keliavo piligriminiu Šv. Jokūbo keliu Užunvėžiai – Anykščiai. Prie mūsų prisijungė ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bei Antano Vienuolio progimnazijos mokiniai. Juos lydėjo tikybos mokytoja Asta bei katechetė Daiva. Užunvėžiuose mūsų laukė parapijos kunigai bei vyresnieji parapijiečiai. Po Šv. Mišių jaukioje Užunvėžių bažnytėlėje buvome pakviesti į agapę – bendrus pietus lauke ant pievelės. Kelionė prasidėjo. Stabtelėjome Stepono Kairio, Vasario 16 -osios Akto signataro, gimtinėje. Išklausę visos dienos užduočių, patraukėme vieškeliu iki Nevėžos ežero. Neradę prieigos prie jo – nuplovėme pavargusias kojas šaltinio upeliuke. Ir vėl keliavome tikrai labai kepinami kaitrios saulės, bet ištvermingi ir linksmi. Vėl pailsinti kojas stabtelėjome negyvenamoje sodyboje, o troškulį mums numalšino „Gagos“ ūkio nuoširdūs šeimininkai. Šeimininkų vaikai mielai ir visą ūkį aprodė. Toliau keliavome iki Pupų Dėdės sodybvietės ir po trumpo atokvėpio teko paspartinti žingsnį, nes pakilo vėjas ir artėjo lietus. Prie pat Anykščių lietus mus ir išmaudė! Pasiekę parapijos namus, jaukiai įsikūrėme, džiovinomės drabužius, ilsėjomės ... Ir buvom maloniai nustebinti klebono Petro ir vikaro Raimundo vaišingumu: vakarienei picų picų picų ... Pavakarieniavę pristatėme atliktas užduotis ir gavome naujų. Smagi, tikra bendrystė mus lydėjo visą kelionę, tikrumo jausmas visad buvo kartu. Ir džiugesys, kad „išmanieji“ neužgesino mumyse gyvasties! Puiki nakvynė su ilgais pašnekesiais ir gimnazisto Arno siūlymu pratęsti šią kelionę baigiantis vasarai kitu maršrutu. Taip ir bus! Nuoširdų AČIŪ mums visiems taria ir „Camino Lituano“ organizacijos vadovai.