Baigiasi mokslo metai, baigė savo veiklą ir jaunoji mokinių bendrovė "VERSLO KATILAS".
Bendrovės finansų viceprezidentė Gintarė Selevičiūtė jau užbaigė finansų apskaitą ir pradėjo dividendų išmokėjimą, o dividendai yra tikrai neprasti, ženkliai viršija nominalią akcijos vertę. Akcininkai, suskubkite atbėgti į biblioteką ir pasidžiaugti savo pirmosios realios investicijos sėkme!