Kūrybiškas,  kupinas istorijų ir iliustracijų birželio 11–12 d. savaitgalis su I ir II klasių gimnazisčių grupe „Iliustros“ (E.Bugailiškytė, U.Timukaitė, G.Tylaitė, M. Jakimovaitė, I.Sabaliauskaitė, V.Laurinavičiūtė, R.Laurinavičiūtė, G.Zizirskaitė, F.Pupelytė) literatūros festivalyje

„Vaikų knygų fiesta 2022“. Kūrybinėse dirbtuvėse kvietėme šeimas prisėsti ir kartu su savo vaikais sukurti istoriją bei ją iliustruoti. Vėjyje plazdėjo merginų grupės sugalvotos mintys - užuominos, kurios nukreiptų kuriančius link jų istorijų. Visų sudalyvavusių šiose dirbtuvėse istorijos bus surištos į vieną rankų darbo knygą. Pravėrus geltonas viršelio dureles rasite knygos pavadinimą - „Užsnūdau netyčia“, tai irgi merginų pasiūlyta mintis, puikiai įkūnijanti visos knygos bendrą idėją. O, užvertus knygą, durelėse rasite frazę „Temstantis protas“. Šią, festivalyje sukurtą knygą, paskaityti ir pasigrožėti ja galėsite Istorijų dvarelyje.