Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė ir informacinių technologijų mokytoja Asta Fjellbirkeland balandžio 21-29 dienomis dalyvavo Erasmus+ projekto ,,Įtraukiantys mokymo

metodai aktyvių mokinių ugdymui" mokymuose Islandijoje, kurių metu kartu su kolegomis iš Estijos, Olandijos, Vokietijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos ir Ispanijos sėmėsi idėjų, patirties ir būdų, kaip organizuoti ugdymo procesą netradicinėse erdvėse ir skatinti mokinius aktyviai įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Dar prieš mokymus dalyviai studijavo senąsias islandų sakmes.

Islandijoje mokytojai keliaudami palei vakarinę ir šiaurės vakarinę Islandijos pakrantę tyrinėjo kraštovaizdį ir naudojo jį kaip foną sakmėms „išreikšti“ įvairiomis formomis: teatru/drama, fonų tapyba (vaizdiniai menai), dainavimu ir kt. Buvo išbandytos labai skirtingos ugdymosi aplinkos – muziejai, meno galerijos, bibliotekos, Reikjaviko miesto istoriniai objektai bei savita gamtinė aplinka.

Mokymai buvo įtraukiantys ir netradiciniai, sukeliantys daug emocijų. Stebėjomės, kad lyg ir visai meninių gabumų neturintis žmogus gali vaidinti, dainuoti, skaityti poeziją ir net piešti. Susibūrus į grupes,  išnaudojant komandinio darbo galimybes ir nuolat repetuojant, viskas darosi pasiekiama. Pagrindinis mokymų akcentas – kryptingas tikslo siekimas. Visų mokymų metu kursų organizatoriai drąsino, motyvavo pagirdami už padarytą pažangą. Įsimintiniausi momentai buvo poemų skaitymas vulkano keteroje ir Islandijos sagų ištraukų vaidinimas Westmannaeyjar salos amfiteatro scenoje kalno papėdėje.

Intensyvių mokymų metu Islandijoje, kur gyvenimo tempas lėtas, mažiau žmonių ir streso, vyrauja pasitikėjimo kultūra,  įgyta daug naudingos ir unikalios patirties, kuri bus taikoma planuojant ir organizuojant ugdymo procesą gimnazijoje. Islandijoje buvo mokomasi, kaip sukurti įtraukią ir kūrybingą mokymosi aplinką tiek formalioje, tiek neformalioje aplinkose, įsisavinti nauji bendravimo ir bendradarbiavimo įrankiai. Mokytojai susipažino, kaip efektyviai organizuoti mokymąsi ir išmokimą, kuriant veiksmingas mokymosi strategijas, būsimų rezultatų numatymo ir tinkamų priemonių tikslams pasiekti pasirinkimo pavyzdžiais, kaip skatinti mokinius ugdytis kūrybiškumą ir norą tobulėti pasirinktomis sąlygomis.

Mokymų dalyviai neliko abejingi Islandijos gamtovaizdžiui – unikaliam ir nuolat besikeičiančiam, vietomis primenančiam Mėnulį ar, dar neatrastą planetą. Kriokliai, ledynai, kalnai, vieniši nameliai pakelėje, uolingos vandenyno pakrantės, karštosios kalnų upės ir garuojanti žemė - visa tai galima pamatyti šioje šalyje. Kalnai ir visur plytintys lavos laukai be jokių medžių, neaukštų medžių ploteliai – tai  Islandijos kraštovaizdis. Islandai sako: „Jei pasiklysi miške, atsistok“.

Džiaugiamės programos ,,Erasmus+“ suteiktomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, mokytis ir dalintis patirtimi su kitų Europos šalių mokytojais. Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.