Sausio 28 d., vasario 8 ir 11 dienomis gimnazijos mokiniai turėjo galimybę paklausyti VDU dėstytojų vedamų paskaitų ir pagilinti žinias įvairiomis temomis. Paskaitas klausėme biologijos ir geografijos pamokų metu. 4 gimn. kl. mokiniai gilinosi į paveldimų požymių galias, 3 gimn. kl.  – sužinojo, kas yra akvakultūra, iš kur atsirado genetiškai skirtingi medžiai. Antrokai gimnazistai domėjosi apie gyvūnų svarbą žmogui, juntamus ir nejuntamus klimato pokyčius. Taip pat turėjo galimybę išklausyti paskaitas apie ekologiškus maisto produktus, inovacijas agrosektoriuje, maistą biodegalams ir žmogui.
Už paskaitas dėkingi VDU dėstytojams, projekto „VDU studentas - ambasadorius“ kuratorei Loretai Petrauskaitei ir VDU studentui Jono Biliūno gimnazijos ambasadoriui, šiame projekte, Žygintui Kulvinskui!