„Nauji metai – nauji ratai“, – sakydavo mūsų senoliai. „Nauji metai – nauji darbai“, - antriname jiems mes, gimnazijos administracija ir mokytojai, ir sausio 4-ąją pasikvietėme kaimynus – kolegas iš Molėtų gimnazijos. Molėtiškiai apžiūrėjo 

mūsų muziejų, biblioteką, kalbų ir gamtos mokslų laboratorijas, kalbėjosi visų dalykų metodinėse grupėse. O sausio 6-ąją, per Tris Karalius, mes svečiavomės Molėtų gimnazijoje. Kolegos aprodė renovuojamą mokyklą, pasidalino gerąja patirtimi ugdant mokinius. Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Dubauskienė pasakojo apie paveikius savivaldaus mokinių ugdymo būdus Molėtų gimnazijoje, vokiečių kalbos mokytoja V. Zapolskienė ir biologijos mokytoja R. Mongirdienė dalijosi CLILiG metodo taikymo gamtamoksliniame ir kalbiniame ugdyme integravimo patirtimi bei pasakojo apie neformalaus ugdymo įtaką savivaldžios asmenybės ugdymui.

Po dalykinių pokalbių gimnazijoje lankėmės atnaujintame Etnokosmologijos muziejuje. Gidas Edgaras „su cinkeliu“ pasakojo apie muziejaus ekspozicijas, leido pasijusti, kokie mes esame Visatoje, koks mūsų ryšys su kosmosu, kaip kosminis pasaulis atsispindi tautos tradicijose, papročiuose, mene, moksle, filosofijoje. Kiekvienoje muziejaus salėje laukė naujos patirtys, daug sužinojome, o pakilę į 30 metrų aukštyje esančią apžvalgos aikštelę galėjome pasigrožėti žiemišku Molėtų apylinkių peizažu.  

Džiaugiamės naujus metus pradėję su maloniais kaimynais. Tikimės, kad šiais metais dviejų Aukštaitijos gimnazijų ryšiai dar labiau sustiprės.

Dalia Andriuškevičienė