Sausio 4 d. gimnazijoje viešėjo Molėtų gimnazijos pedagogai. Vyko dalijimasis darbo patirtimi tema "Inovatyvių mokymo priemonių ir metodų taikymas, integruojant neformalųjį švietimą su formaliuoju, jų įtaka mokinių savivaldžiam mokymuisi".

Seminaras skirtas ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamo projekto "KOKYBĖS KREPŠELIS" veiklų, įgyvendintų Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje 2019-2021 m. pristatymui.