I klasių gimnazistai, lankantys būrelį “Skaičiai chemijoje”, kuriam vadovauja mokytoja Asta Šerelienė, didžiuojasi, džiaugiasi ir pasakoja apie jų pačių pastangomis užaugintais kalėdiniais kristalais.