Lietuvos jaunimo sąjunga (LJS) „Žingsnis“ yra prevencinė jaunimo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus, mokytojus bei visus norinčius dalyvauti visuomeninėje savanoriškoje

veikloje, siekiančius neformalaus ugdymo metodais skatinti tikslingą užimtumą ir sveiką gyvenimo būdą.

LJS „Žingsnis“ veikia nuo 1997 metų. Per šį laiką organizacija atrado savo nišą prevencinių iniciatyvų tarpe, išpopuliarino „Sniego gniūžtės“, „Snaigės“ bei rengė „Gatvės savanorių“, „Vyresniojo brolio“, „Vilties“, „Tilto“, „Snaigiukės“ projektus, konferencijas ir seminarus prevencinio švietimo klausimais. Aktyviausia organizacijos veikla – „Sniego gniūžtės“, “Tilto” ir „Snaigės“ stovyklos bei jų tęstiniai renginiai.

Organizacijos vertybės

Atsakomybė – jaučiama asmeninė pareiga aktyviai prisidėti prie blaivios ir bendruomeniškos visuomenės kūrimo bei vystymo.

Atvirumas – kuriama saugi bei jauki aplinka, nuoširdžiai dalinamasi savomis ir priimama kitų mintys, jausmai ir patyrimai.

Bendruomeniškumas – būnant bendruomenėje puoselėjami asmeniniai ryšiai, padedama ir rūpinamasi vieni kitais.

Blaivybė – renkamasi gyventi visiškai nevartojant psichoaktyviųjų medžiagų ir savo pavyzdžiu rodoma blaivaus gyvenimo nauda.

Sąmoningumas – suprantamas poveikis kitiems, todėl savarankiškai priimami pagrįsti sprendimai.

Tolerancija – priimamas kiekvienas ir gerbiama asmens teisė.

 

Lapkričio 12 -osios popietę LJS „Žingsnis“ savanoriai Kamilė ir Aurimas atvyko į mūsų gimnaziją. Apsilankymo tikslas – supažindinti moksleivius su organizacijos veikla ir vertybėmis bei paskatinti mūsų gimnazijoje įkurti šios organizacijos skyrių. Į aktų salę susirinko aktyvūs II – III klasių moksleiviai: žaidėme įdomius susipažinimo ir bendravimo bei bendradarbiavimo žaidimus, klausėmės veiklų pristatymo, šokome. Iš savanorių išgirdome atsakymus į mums rūpimus klausimus. Labai nustebome, sužinoję, kad Kamilė savanoriauja nuo 15 metų ir važinėja po visą Lietuvą, pristatydama LJS „Žingsnis“ veiklas. O Aurimas – 17 -metis, atvyko pas mus net iš Joniškio!  Laikas pralėkė labai greitai, nes tikrai kartu buvo smagu. O dar smagiau buvo, kad išlydėjus svečius, mes likome nakvoti gimnazijoje. Tad linksmos veiklos tęsėsi: kūrėme vakaro pasirodymus – filmus, taip pat vakaro himną, šokome, bendravome, dainavome, valgėme picas, žiūrėjome filmą. Smagu ir nuoširdu! Kviečiame jungtis.

                                       Mokytoja Daiva Kuprionienė