Išgyvename intensyvų ir įdomų žmonijos istorijos tarpsnį, dažnai vadinamą IV technologinės revoliucijos amžiumi. Kaip išmaniosios technologijos keičia mus supančią aplinką ir mus

pačius, kiek gebame paversti jas savo pagalbininkais?
Šiuos klausimus nagrinėjo ir ieškojo į juos atsakymus rugsėjo 28 - 29 dienomis mūsų gimnazijoje vykusio "Lietuvos Junior Achievement" ir JAV finansų paslaugų ir informacinių technologijų kompanijos "Western Union" projekto dalyvės. I-II gimnazijos klasių ir A. Baranausko mokyklos mokinių grupės, kurias link tikslo nuosekliai vedė kvalifikuoti mentoriai, ne tik išnagrinėjo pasirinktus iššūkius, bet ir sugalvojo išmaniųjų programėlių idėjas jiems įveikti.
Drąsos ir polėkio kurti suteikė ir renginio svečiai: biliunietis, LJA valdybos narys, verslininkas ir skaitmeninių paslaugų UAB "Mediapark" partneris Andrius Kontrimavičius, Lietuvos marketingo asociacijos direktorė Alvydė Palaimaitė, Danske Bank atstovė Radvilė Kontrimavičienė, "Western Union" Lietuvoje vadovė Jūratė Stanišauskienė ir kiti.
Projekto veiklų rezultatai akivaizdžiai parodė, kad ne visų problemų sprendimų reikia laukti iš šalies, juos galime puikiai inicijuoti ir atrasti patys ...
Rugsėjo 28-29 dienomis gimnazijoje vykęs skaitmeninių įgūdžių ir verslumo projektas atskleidė, kiek sėkmingai pradedame įvaldyti taip būtinas sparčiai besikeičiančiai XXI a. darbo rinkai svarbiausias kompetencijas: kritinį mąstymą, kūrybiškumą, lyderystę ir gebėjimą dirbti komandoje, gebėjimą priimti kompleksinius sprendimus. Projekto dalyvės rinkosi pačius įvairiausius iššūkius: ateities planavimo ir skurdo vengimo, tvarios aplinkos puoselėjimo, psichologinių problemų, žalingų įpročių įveikimo klausimus ir kitus.
Veiklų rezultatas - 8 išmaniųjų programėlių prototipai šiems iššūkiams spręsti.
Štai vienas jų pavyzdžių, kurį pasiūlė jungtinės komandos narės: gimnazijos I d klasės mokinės Elžbieta Bugailiškytė, Guostė Stankevičiūtė ir A. Baranausko mokyklos atstovės Vesta Bartulytė ir Aistė Karčemarskaitė. Šaunuolės.