Nuo rugsėjo 23 dienos izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų.
Nebus izoliuojami vakcinuoti ir persirgę mokiniai. Kiti mokiniai turi pasirinkimą – izoliuotis arba testuotis.
Tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujasis algoritmas ugdymo įstaigose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms