2019 m. vasario 17-22 d. Portugalijos saloje Madeiroje vyko Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vykdomo Erasmus+ programos projekto ,,Inovatyvūs mokymo metodai aktyvių mokinių ugdymui“  mokymai  "Teaching in a 21st Century School".  
 

Kursų metu turėjome galimybę diskutuoti su mokytojais iš kitų Europos šalių (Turkijos, Slovėnijos,  Estijos, Latvijos, Norvegijos, Lenkijos) apie XXI amžiaus mokytojų pagrindines kompetencijas ir pedagogikos kryptis. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su naujomis IT tendencijomis ir mobiliųjų įrenginių naudojimu švietimo ir STEM mokymuose, siekiant diegti inovatyvius mokymo(si) metodus bei įrankius ugdant mokinių kompetencijas formaliajame  ir neformaliajame ugdyme. Išbandytas „eTwinnig“ įrankis  bendravimui ir  bendradarbiavimui tarptautiniu mastu. Mokymų  metu dirbome virtualioje mokymosi aplinkoje „Google Classroom“, mokėmės taikyti virtualios ir papildytos realybės įrankius, susipažinome su robotų taikymo ugdyme galimybėmis ir pavyzdžiais.

Įdomu buvo sužinoti, kad Madeiros sala yra autonominė ir švietimo sistema skiriasi nuo Portugalijos švietimo sistemos. Šioje saloje mokiniai visą mokomąją medžiagą gali pasiekti skaitmeninėje erdvėje, nenaudoja popierinių vadovėlių. Nustebino mokinių motyvacija mokytis, noras pasakoti, kaip jie išmoksta jiems įdomių dalykų ir kaip tai taikyti praktikoje. Mokyklose projektinei veiklai skiriamos privalomos valandos ir kartu dirba bendradarbiaudami kelių dalykų mokytojai. Mokytojų nuomone, dalyvavimas projektinėse veiklose leidžia tobulėti vaikams ir pedagogams. Susipažinome su mokinių kurtų projektų pavyzdžiais, kuriuose parodomas mokslo ir gyvenimo ryšys. Mokiniai taiko mokslinio tyrimo ir projektinio darbo metodus. Labiausiai įsiminė, kaip mokiniai iškėlė problemą, kad turistai, keliaudami pagal „lavadas“  – kalnuose nusidriekusiais irigacinės drėkinimo sistemos kanalais,  neturi kur pasikrauti mobilaus telefono. Problemos sprendimas – pastatyti mobiliųjų įrenginių įkrovimo stoteles, kurios naudotų vandens energiją.

Geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė ir aš, informacinių technologijų mokytoja Asta Fjellbirkeland, grįžome kupinos įspūdžių ir idėjų, tad kovo 4 d. vykusiame seminare gimnazijos mokytojams  pristatėme mokymų turinį ir pasidalinome įspūdžiais. Įgijusi žinių kursuose mokytoja Ina  pravedė rajono geografijos mokytojams seminarą  „Madeiros salos geologinė sąranga ir gamtinė aplinka“.

Dalyvaudamos šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose įgijome tarptautinės patirties, kaip inicijuoti sisteminius pokyčius gimnazijoje diegiant inovatyvų ugdymo modelį, užtikrinantį glaudesnius ryšius tarp mokomųjų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų ir sužinojome apie naujus būdus bei įrankius šiuolaikinei ir inovatyviai pamokai kurti, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį kiekvieno mokinio sėkmingai pažangai. Sustiprėjo noras dar labiau tobulėti, taikyti naujus mokymo metodus pamokose.

Džiaugiamės programos ,,Erasmus+“ suteiktomis galimybėmis kelti kvalifikaciją  kartu su kitų Europos šalių mokytojais. Daugiau informacijos apie kursus Madeiroje galite perskaityti atidarę šią nuorodą https://www.bilngimn.lt/index.php/projektai