REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL REAGAVIMO Į SMURTO ATVEJUS UGDYMO ĮSTAIGOSE


Aktuali informacija

 

  • Kas yra patyčios, el. patyčios, patyčių padariniai, patyčių formos, vaikų vaidmenys patyčių situacijoje:

           http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/

  • Gimnazijoje galimos patyčių prevencinės veiklos:

           http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

  • Galimos veiklos klasėse sprendžiant patyčias:

            http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/

  • Gimnazijos bendruomenės įtraukimas sprendžiant patyčių problemą:

            http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-  mokyklos-bendruomene/

  • Patyčių situacijų sprendimo galimybės

           http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

  • Informacija tėvams apie patyčias:

                       http://www.bepatyciu.lt/tevams/

 

  • Informacija vaikams apie patyčias:

 

                       http://www.bepatyciu.lt/vaikams/

 

  • Metodinė informacinė medžiaga ( knygos lankstinukai, plakatai):

 

                        http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/