Mieli Biliūniečiai,

Vasario 16-oji - tai diena, kai Lietuva laimėjo laisvę.
Džiaukimės laisve ir branginkime ją. Pasitikime šią šventę pakiliai ir prasmingai. Prisiminkime, kad mus jungia bendra istorija, bendros tradicijos ir vertybės.
Būkime kartu. Su švente!

Administracija