Vasario 1 d. Ic ir Id klasių gimnazistai lankėsi Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Kultūros vadybos ir personalo vystymo skyriaus darbuotoja supažindino su įstaigos struktūra, pristatė skyrių funkcijas ir veiklas. Krašto dokumentų ir kraštotyros

skyriaus bibliotekininkė gimnazistams pasakojo apie skyriaus veiklą ir funkcijas, apie žymius Anykščių krašto švietėjus, visuomenininkus, knygnešių pagalbininkus Liudviką ir Stanislovą Didžiulius, kurių vardu pavadinta biblioteka, parodė jiems skirtą ekspoziciją.
Gimnazistai domėjosi, kokias veiklas vykdo bibliotekininkai, kokių savybių ir kompetencijų jiems reikia, kur galima įgyti šią profesiją.
Dėmesį patraukė ekspozicija, skirta Anykščių krašto fotografui, miestelio keistuoliui Izidoriui Girčiui. Gimnazistai taip pat apžiūrėjo statybų metu atkastą ir archeologų ištirtą 16 a. krosnį, aplankė jaunimui skirtas erdves – garso įrašų studiją.
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriuje išsamiai susipažino su darbuotojų veikla, išbandė šiuolaikinę knygų užsakymo ir grąžinimo virtualią aplinką.

karjeros specialistė A. Tylaitė,
kuratorė A. Juodvalkė