Erasmus+ projektas „STEAM metodais grįstas ugdymas tvarios visuomenės link”. 2023 m. lapkričio 9-17 d. Ispanijoje, Sevilijoje, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, informatikos mokytoja Asta Fjellbirkeland ir geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė kėlė

kvalifikaciją kursuose "Las Otras Orillas" ("Kiti Krantai"). Istoriniai įvykiai Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno pakrantėse turėjo didelės įtakos kuriantis Ispanijos ir Portugalijos valstybėms ir visai Europai. Mokėmės apie Europos ir kitų pasaulio regionų sąveiką. Susipažinome su Europos pietinio regiono gamtiniu, istoriniu ir ekonominiu paveldu.

Kursai vyko senuosiuose Ispanijos miestuose Sevilijoje, Kordoboje ir Seutoje. Įsisavinome naujus ugdymo metodus netradicinėse aplinkose,  tyrinėjome krikščionybės įtaką Viduržemio jūros ir Atlanto vandenyno pakrančių miestų vystymuisi,  ieškojome sąsajų tarp arabų, žydų, romėnų ir ispanų tautų. Susipažinome su pabėgėlių problema, pagerbėme žuvusiųjų atminimą. Vandeniu tiesiami ,,tiltai’ į  naujas žemes ir kultūras. „Tiltų” tiesėjų pradininkas - Kristupas Kolumbas ir jo kelionės atvėrusios platų pasaulio pažinimą.

Mokymai ir praktiniai užsiėmimai vyko daugybėje kultūrinių objektų: Archivo de Indias, Casa de la Moneda, Torre del Oro, Torre de la Plata, Hospital de la Caridad, Sevilijos katedroje, karališkuosiuose rūmuose Real Alcázar, buvusioje mečetėje Ibn Adabbas ir kt. Turėjome galimybę tiesiogiai tyrinėti kultūrinę sąveiką tarp Ispanijos pietų ir Šiaurės Afrikos, nes dalis mokymų vyko Šiaurės Afrikoje esančioje Ispanijos teritorijoje. Istorinių įvykių seka leido geriau suprasti kultūrų panašumą abiejų žemynų pakrantėse.

Mokymų eigoje kiekvieną dieną reflekcijos metodu apibendrinome įgytas žinias ir patirtį, diskutavome apie Europos ir "Kitų Krantų" sąveiką, dalinomės savo įžvalgomis.Tai leido giliau suprasti kultūrų įvairovę ir sąveiką tarp tautų, pagilino supratimą apie kitas kultūras ir šalis, prisidėjo prie pilietiškumo ir tapatybės jausmo pajutimo.

Mokymų metu tyrinėjome aplinką, įsisavinome ir išbandėme kūrybiškumą bei kritinį mąstymą skatinančius  STEAM  metodus. Prieš mokymus susipažinome su istoriniais personažais, pristatėme juos įvairiose erdvėse, skaitydami eiles pagerbėme žuvusius imigrantus, kūrėme pasakojimus ir piešinius pristatydami istorinius objektus.

Šie mokymai buvo puiki galimybė tyrinėti ir suprasti Europos ir "Kitų Krantų" kultūrinę sąveiką, o įgytos žinios ir patirtis bus naudingos ateityje profesiniame darbe.

Projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Regina Drūsienė

Ina Gailiūnienė

Asta Fjellbirkeland