Gegužės 16 dieną 16 gimnazistų mokyklos suolą pakeitė į edukacinį užsiėmimą „Žemės planeta kišenėje"  Tecnikos ir energetikos muziejuje. Aplankėme šv. Jonų bažnyčios varpinę, kurioje įrengta Fuko švytuoklė. Įgijome žinių būsimiems praktiniams darbams atlikti Storių pažintiniame take.
Mokytojos Eglė ir Ina
 
Tarptautinės šeimos dienos proga keturi I-II gimnazijos klasių tėveliai priėmė iššūkį – pravesti karjeros ugdymo pamoką. Pamokoje įsipareigojo papasakoti apie gyvenimo profesinius pasirinkimus, karjerą, savo darbo ir veiklos specifiką. Susitikimuose su gimnazistais dalyvavo Kazys

Jono Biliūno gimnazija paminėjo Tarptautinę šeimos dieną. Šeima - didžiausia vertybė, formuojanti ir ugdanti jauną žmogų, ruošianti jį gyvenimui. Kiekvienas mokinys, ateidamas į gimnaziją, atneša dalelę savo šeimos vertybių, kas padeda formuoti darnią ir stiprią gimnazijos bendruomenę.

2024 m. balandžio 27 d. – gegužės 3 d. gimnazijos kuratorės Almyra Sabaliauskaitė ir Alina Žvirblienė dalyvavo profesinio tobulėjimo kursuose „Tvarumas švietime – ekologiško gyvenimo būdo diegimas“ (angl.: „Sustainability in education – introducing green and eco-

 Šiais metais gegužės 9-ąją, Europos dieną, švenčiame minėdami 20-ies metų narystės ES sukaktį, o birželio 9 d. nulemsime savo ir visos Sąjungos ateitį Europos Parlamento rinkimuose. Mūsų gimnazija, jau aštuntus metus dalyvaudama projekte „Mokyklos – Europos

O, kad koks pašalinis būtų matęs kaip jaunimas laksto su šuniukais Utenoj! Prieš savaitę vykusi Pyragų diena mokykloje skatino aukoti pinigėlius gyvūnėliams Utenos prieglaudoje. Nors visi galėjo pasiimti pagamintą braunį, tinginį ar keksą, didžiausią pyragą – gerumą iškepė ir juo