Informuojame, kad atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. Karantino metu pastebėję pažeidimus galite kreiptis 112.

 Koronaviruso karštoji linija – 1808. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. VA - 31 „Dėl 2019 m. rugsėjo 2 d. direktoriaus įsakymo Nr. V - 20  „Dėl 2019 - 2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeičiamas pavasario ( Velykų ) atostogų laikas : atostogos prasideda 2020-03-16, baigiasi 2020-03-27.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO-VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) VALDYMO PRIEMONIŲ:

Nr.V-337Nr.V-338Nr. V-341Nr. V-342Nr. V-343; Nr. V-344Nr. V-345 
Nr. V-346Nr. V-347Nr. V-348Nr. V-349Nr. V-350Nr. V-351.