- Atsakyti į klausimą:  „Kas yra gera mokyklą?“  bandome visi. Kiekvienas sprendžiame pagal tai, ką vertiname, kas mums svarbiausia.  Nėra standarto, kuriuo vadovaujantis mokykla yra gera ar bloga. Tačiau visus žavi greitai kintanti, besikeičianti mokykla. Bet kaip to pasiekti?  Aišku tik viena-  šiame procese turi dalyvauti  mokytojai, mokiniai ir tėveliai. Ir kalbėti apie vaikus be vaikų nėra teisinga, reikia kalbėti su pačiais mokiniais. Dialogas, atvirumas, bendradarbiavimas, komunikacija su mokiniais pamokos metu daro juos atsakingus už mokymosi kokybę. Geriausias pažinimas vyksta per tyrimą. Ne tik informacijos padavimas reikalingas mokiniams, nes trumpalaikė atmintis neprilygsta ilgalaikėms vertybėms. Šiuolaikiniai  mokyklai tenka labai sudėtinga užduotis. Juk svarbi ne tik pamokoje sukurta palanki mokymuisi situacija, atradimai, suvokimas ar noriai mokosi vaikai, bet labai svarbūs ir mokslo rezultatai. Ne mažiau svarbu, kokia kaina rezultatai pasiekti ir mokinių patirtys gyvenimo mokykloje – atsakomybė, kūrybingumas, iniciatyva.

Psichologas Tomas Lagūnavičius kalbėjo apie tai kokį vaidmenį tėvai atlieka vaiko ugdyme, kiek jiems įdomu kaip sekasi vaikams.

- Tėvų gyvenimo scenarijus apsprendžia tai, kokia turi būti vaiko mokykla. Visi mes esame skirtingi, gyvenimo scenarijai taip pat labai įvairūs, tačiau visų poreikiai turi būti patenkinti. Mano manymu, gera mokykla  tai tarsi supermarketas, kuriame tėvai yra klientai, vaikai - vartotojai, o mokykla yra paslaugų tiekėja. Baziniai dalykai yra svarbiausi, tačiau visi kiti dalykai, poreikiai išplaukia iš pačios mokyklos bendruomenės. Bendradarbiaujant turime sutarti kokios mokyklos reikia mūsų vaikams. Tokiu būdu, aktyvūs nariai primeta savo gyvenimo scenarijų ir mokyklos koncepciją. Pasyvieji nesiskųskite paskui. Patys svarbiausi geros mokyklos kriterijai – tai mokyklos strategija, pamokos kokybė, auklėjimas, pateikiama informacija apie tai kas vyksta mokykloje visuomenei, naujų lėšų ir investicijų pritraukimas į mokyklą ir žinojimas kur mokykla išleido 2 proc. tėvų piniginių lėšų.                                                                                                                        Kalbant apie praktinius patarimus, lektorius atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai iš vaikų reikalaujame mokytis pamiršdami mokyti, kaip tai daryti.

Psichologė Eglė Gudelienė  skaitė paskaitą apie bendruomeniškumo svarbą ir įtaką vaiko formavimuisi.

- Bendruomenė, kaip ir šeima. Mokyklos bendruomenėje yra ne tik mokytojai, mokiniai, tačiau ir tėvai. Kokias turime patirtis, kiek įdedame pastangų, kokie mūsų santykiai su vaikais, kaip dažnai ir noriai tariamės tarpusavyje - tai lemia bendruomenės gyvenimo kokybę. Kai vaikai mato, kad jie rūpi tėvams ir mokytojams, ugdymo įstaigoje jie jaučiasi puikiai, yra motyvuoti gerai mokytis, būti atsakingais.

Konferencijos pabaigoje, apmąstymams ir namų darbams lektorė papasakojo istoriją:

Po didelės audros į jūros krantą buvo išmesta labai daug jūros žvaigždžių. Situacija regis be išeities. Tačiau, staiga vienas berniukas nusiėmė batus ir nusimovė kojines. Jis paėmė tris žvaigždes ir įmetė jas atgal į jūrą. Paskui dar kartą padarė tą patį. Matydami tai žmonės klausė, kam tu tai darai, juk neįmanoma jų visų išgelbėti, nes jų tiek daug ant kranto, o tu vienas nieko nepakeisi. O jis atsakė: „Juk aš pakeičiau gyvenimą kelioms žvaigždėms“.  

Taigi net ir maža iniciatyva gali pakeisti pasaulį, ar nors vieno vaiko, ar vienos klasės ar mokyklos pasaulį...

 

„Tikimės, kad dalyvavimas konferencijose, paskaitose paskatins tėvelius aktyviau įsitraukti į mokyklos bendruomenę, pasidalinti patirtimi,  ateiti į mokyklą pasikalbėti ir diskutuoti apie tai, kuo gi vieni kitiems galime padėti. Manome, kad po šio renginio mamos pakvies klasiokų bei kitose rajono ugdymo įstaigose besimokančių vaikų tėvus aktyviau dalyvauti geros mokyklos kūrimo procese. Kviečiame visas mamas ir tėvelius “, - kartu su mamomis klaususios paskaitą,  akcentavo  J. Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė ir pavaduotoja ugdymui Rimutė Stanislavovienė.