PROJEKTO TIKSLAS – ugdant besiruošiančio savarankiškam gyvenimui jaunimo, vyresniųjų klasių bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir socialinį solidarumą, perteikti jiems informaciją apie socialinio draudimo sistemą Lietuvoje,  jos naudą, „Sodros“ veiklą. Padėti moksleiviams suvokti šešėlinės ekonomikos žalą visuomenei, kartu parodyti, kokią naudą, socialinę apsaugą įvairiais gyvenimo atvejais užtikrina kiekvienam asmeniškai ir visai visuomenei socialinis draudimas, „Sodra“.

PROJEKTO DALYVIAI IR PARTNERIAI:

 1. Jaunimo reikalų departamentas;
 2. Sodra (Fondo valdyba, teritoriniai skyriai);
 3. Savivaldybės (merai, Švietimo skyriai, jaunimo reikalų koordinatoriai);
 4. Gimnazijos (vadovai, po vieną mokytoją iš kiekvienos gimnazijos, 11 – 12 klasių gimnazistai).

 

PROJEKTO PLANAS:

 1. Iki 2017 m. liepos 1 d. visus paskirtus mokytojus pakviesti į projekto pristatymą Vilniuje ir įdomius susitikimus Seime, Vyriausybėje, „Sodroje“ bei pažintines ekskursijas sostinėje;
 2. Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. visus paskirtus mokytojus apmokyti regione;
 3. Iki 2017 m. spalio 31 d. vesti pamokas 11 – 12 klasių moksleiviams;
 4. Iki 2017 m spalio 31 d. organizuoti protmūšius mokyklose (vietinis lygis);
 5. Iki 2017 m lapkričio 20 d. organizuoti protmūšius savivaldybėse (savivaldybių lygis);
 6. Iki 2017 m gruodžio 15 d. organizuoti protmūšius Utenoje ir Kaune (regionų lygis);
 7. Iki 2017 m gruodžio 22 d. organizuoti protmūšius Vilniuje (respublikinis lygis).

Projekto baigiamojo etapo metu, įvertinus moksleivių žinias ir gavus grįžtamąjį ryšį iš mokytojų, „Sodros“ lektorių ir projekto kuratorių, parengti pasiūlymus dėl tolesnės moksleivių švietimo plėtros visoje Lietuvos teritorijoje.