Vėl biliūniečius aplankė sėkmė! Prancūzų institutas Lietuvoje gegužės pradžioje paskelbė konkursą respublikos gimnazijoms <<Notre classe lit à haute voix>> („Mūsų klasė skaito garsiai“).

Pirmajame etape reikėjo pasirinkti autorių ir kūrinį ar jo ištraukas prancūzų kalba. Antrasis etapas – išmokti taisyklingai ir įtaigiai skaityti, o trečiasis – nufilmuoti pasirinkto kūrinio skaitymą. Visa tai teko atlikti karantino sąlygomis nuotoliniu būdu. Svarbi konkurso sąlyga – idėjų originalumas ir estetiškas apipavidalinimas.

Neįprastas konkursas sudomino gimnazistus. Susidarė net trys grupės: antrokai pasirinko mūsų kraštiečio Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ fragmentą, išverstą į prancūzų kalbą. Ie klasės grupė – anykštėno Valdo Papievio, gyvenančio Paryžiuje, ištraukas iš romano „Eiti“, kuris neseniai pasirodė prancūzų kalba << Un morceau de ciel sur terre >> ( lietuviškai „Dangaus gabalėlis žemėje“). O Id klasės grupė įskaitė prancūzų poetų eiles apie pavasarį.

Išgyventa daug jaudulio ir nerimo skaitant bendrai ar individualiai, skaičiuojant laiką, dalinantis ištraukomis... Dalyviai laukė gražaus oro, juk smagu ir patiems pasidžiaugti gamtoje, ir kitiems įspūdingą Anykščių kraštą parodyti. Deja, vis lijo, o konkurso paskutinio etapo terminas artėjo! Tad teko gaudyti saulėtas valandėles, nepaisyti paros meto.

Iššūkiai buvo įveikti – kūrybingos  gimnazistės Faustina Kiaušaitė ir Ūla Mališauskaitė (IIe klasė) bei Emilija Ramanauskaitė ir Urtė Stumbrytė (Ie klasė) sėkmingai sumontavo filmukus.

Netrukus pasiekė džiugi žinia, kad šio populiaraus konkurso nugalėtoja tapo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos antrokų komanda, kuri laimėjo ir pagrindinį prizą – trijų savaičių intensyvius nuotolinius Prancūzų instituto Lietuvoje kursus.  

Instituto Kalbos ir švietimo programos vadovė  Snieguolė Kavoliūnienė sveikino ir džiaugėsi, kad skaitymas prancūzų kalba skatina surasti anykštėnų literatūrines šaknis, kad jaunimas domisi tokia veikla!

Mūsų šaunusis kūrybingasis jaunimas, respublikoje garsinantis gimnaziją: IIe ir IId klasių mokiniai: Faustina Kiaušaitė, Ūla Mališauskaitė, Mantas Mickevičius, Kornelija Mikalauskaitė, Viltė Morkūnaitė, Emilė Stankevičiūtė, Ugnė Taurelytė ir Kamilė Tubelytė.