Lapkričio 9–27 dienomis ugdymo procesas Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu pagal esantį pamokų tvarkaraštį.
09–13 d.
II ir IV klasių mokiniai mokosi gimnazijoje,
I ir III klasių mokiniai – nuotoliniu, iš namų.
16–20 d.
I ir III klasių mokiniai mokosi gimnazijoje,
II ir IV klasių mokiniai – nuotoliniu, iš namų.
23–27 d.
II ir IV klasių mokiniai mokosi gimnazijoje,
I ir III klasių mokiniai – nuotoliniu, iš namų.
Neformalusis švietimas ir konsultacijos – tuo pačiu principu.
 
Pagalbos mokiniui specialistai ( psichologas, socialinis pedagogas ) pagalbą teikia kontaktiniu būdu besimokantiems gimnazijoje ir nuotoliniu būdu mokiniams, kada jie mokosi nuotoliniu būdu.
 
Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai už laikotarpį, kada ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, gaus maisto davinį (UAB „Orden“).
 
Išsami informacija apie ugdymo proceso organizavimą ir vykdymą karantino laikotarpiu pateikta kiekvienam mokiniui asmeniškai TAMO dienyne. Jei bus pasikeitimų, jie taip pat bus pateikti TAMO dienyne ir svetainėje bilngimn.lt
 
Gimnazijoje kaukės mokiniams ir visiems darbuotojams – privalomos.
 
Nuo lapkričio 7 d. (šeštadienio) visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas. Ribojimai išsamiai https://bit.ly/3kXtjRX.