Spalio 29 d. 18.00 val. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Jono Biliūno gimnazijos mirusius ir gyvuosius bendruomenės narius.