Spalio 15 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazija minėjo šimtmetį. Penktadienį vyko renginiai, skirti šiam gražiam jubiliejui. Visi gimnazijos bendruomenės nariai buvo pakviesti šventinių pusryčių:

vaišinosi arbata, ragavo įvairių skanėstų.

Smagiai prasidėjusi gimtadienio šventė tęsėsi visą dieną.

Ši diena buvo ypatinga I klasių gimnazistams. Išvakarėse ,,pakrikštyti’’ abiturientų, jie per antrą pamoką klausėsi džiazo koncerto, o vėliau, lydimi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Dalios Andriuškevičienės ir kuratorės Almyros Sabaliauskaitės , aplankė rašytojo Jono Biliūno kapą, klausėsi pasakojimų apie šią iškilią asmenybę, sužinojo įdomių faktų apie obeliską, vadinamą Laimės žiburiu. Pagerbę rašytojo atminimą, gimnazijos aktų salėje iškilmingai prisiekė, jog bus verti Biliūniečio vardo, ir surengė linksmą prisistatymą mokytojams.

Po šio renginio šventės dalyviai buvo pakviesti sugiedoti gimnazijos himną prie neseniai pastatyto tautodailininko Aleksandro Tarabildos koplytstulpio, skirto šiai sukakčiai paminėti. Visus susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorė Regina Drūsienė, ji nuoširdžiai džiaugėsi darniu kolektyvu, dėkojo už profesionalumą ir pastangas, ugdant jaunąją kartą, kuriant jaukią ir šiltą gimnazijos aplinką.

Šventinę dieną vainikavo knygos apie Anykščių Jono Biliūno gimnaziją sutiktuvės. Knygos sudarytojas mokytojas Gintaras Ražanskas papasakojo apie šio leidinio, kuriame užfiksuota gyvoji gimnazijos istorija, atsiradimą, dalijosi prisiminimais apie buvusius gimnazijos Mokytojus – sąžiningus, išmintingus, orius… Ši knyga tapo neįkainojama dovana visiems bendruomenės nariams, o ,,Kino klubo’’ sukurtas filmukas paskatino susimąstyti apie laiko tėkmę, kurioje prasmingai susipina praeitis ir dabartis.

Šventė baigėsi, gimnazijos gyvenimas tęsiasi. Įkvėpti praeities, didžiuojamės, jog esame Biliūniečiai, pasiryžę KILTI IR KELTI.

O kokia šventė be rėmėjų?! Už įvairią pagalbą, skirtą gimnazijos 100 – čio įamžinimui (knygos leidybai, stogastulpiui, laikraščio „Žingsniai“ leidybai, už saldžias dovanas gimnazistams) nuoširdžiai dėkojame  mokytojui Gintarui Ražanskui, tautodailininkui Aleksandrui Tarabildai, UAB „Orden“, buvusiems mokiniams Valdui Šaučiūnui, Nerijui Vertelkai, Irmantui Bilinskui, Dariui Krasauskui, Eugenijui Andriejauskui, Lukui Pakelčiui, Rolandui Tuskeniui, Ritai Kripaitienei; mokinių tėvams: Dariui Čypui, Valdui Makauskui, Gražinai Šmigelskienei; už pagalbą rengiant medžiagą gimnazijos knygos leidybai „A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko“ memorialinio muziejaus  darbuotojams  Rasai Bražėnaitei, Tautvydui Kontrimavičiui, Antanui Verbickui.