Ugdymo procesas mokyklose turės būti organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokyklose turės būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Mokymosi vieta:

 • šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei būtina paskirti konkrečią patalpą, t. y. klasę, kurioje vyks pamokos. Skirstant mokiniams klases, reikėtų užtikrinti, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai, kiek įmanoma išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų;
 • specializuotuose dalykų kabinetuose turėtų vykti tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė įranga;
 • laboratorijoje tai pačiai klasei rekomenduojama organizuoti dvi pamokas iš eilės;
 • mokinių spinteles rekomenduojama išdėstyti tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės mokiniams.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

 • mokykla turėtų pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Mokinių srautų judėjimas, jeigu tai įmanoma, turi būti nukreiptas taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Jeigu mokykloje yra galimybė, būtina numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta;
 • mokinių judėjimo kryptys, pvz., link išėjimo, valgyklos, turėtų būti pažymėtos nuorodomis.

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

 • ugdymo programoms įgyvendinti mokykla turi skirti tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;
 • rekomenduojama organizuoti po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;
 • pietų pertraukai skirti ilgesnį laiką, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet galėtų pasivaikščioti lauke, pailsėti;
 • rekomenduojama lauke organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos;
 • numatyti skirtingą pamokų pradžios laiką skirtingų klasių mokiniams, klasių grupėms, pvz., pamokų pradžios laikas 5 klasių mokiniams – 9 val., 6 klasių – 8 val.;
 • mokiniams būtina suteikti reikalingą švietimo ir mokymosi pagalbą. Konsultacijas tos mokyklos, kurios savo nuostatuose (įstatuose) įteisinusios nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą, gali organizuoti ir nuotoliniu būdu.

Mokinių maitinimas:

 • maitinimas gali būti organizuojamas a) klasėse – maistas patiekiamas vienkartiniuose induose; b) mokyklos valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti;
 • jei mokyklos valgykloje paskirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti, kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve;
 • mokyklos valgykloje turi būti sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių;
 • maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
 • mokyklos valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartinės priemonės rankoms nusišluostyti.

Mokinių vežiojimas:

 • mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
 • mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;
 • mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai turi būti dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;
 • mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.