Ačiū už bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija – didžiausiu Lietuvos pedagogų rengimo centru.

Antrą kartą kreipiamės į Jus su bendru tikslu – pristatyti abiturientams pedagogikos studijas ir įvertinti galimybes rinktis mokytojo profesiją. 

Mokytojas yra vienas svarbiausių žmonių ugdymo procese. Žinodami, kad mokytojų trūkumas yra aktuali problema tiek miesto, tiek regionų mokykloms, kviečiame Jus bendradarbiauti su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Norime pakviesti Jūsų mokyklos abiturientus susipažinti su  pedagogikos studijomis šiose programose:

 • Mokomojo dalyko pedagogika (specializacijos: STEAM pedagogika, kalbų pedagogika, menų pedagogika, istorijos ir geografijos pedagogika, fizinis ir sveikatos ugdymas). Galimybė tapti dviejų dalykų mokytoju iš karto;
 • Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas;
 • Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (specializacijos: specialioji ir socialinė pedagogika);
 • Specialioji pedagoginė pagalba (logopedija, specialioji pedagogika, praplečiančios specializacijos: autizmo spektro sutrikimai, surdo-, tiflo-pedagogika).

 

     Tikime, jog šiandien Jūsų gimnazijose yra abiturientų, kurie jau dabar svarsto rinktis ugdymo krypties studijas Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje Vilniuje ir Kaune. Galite padėti išpildyti savo abiturientų lūkesčius – prašytume parašyti trumpą rekomendaciją abiturientui, ketinančiam rinktis mokytojo profesiją.

          Rekomendacijoje gali būti šie aspektai:

 • Kodėl abiturientas nori tapti mokytoju?
 • Abituriento akademinė, socialinė ir visuomeninė veikla gimnazijoje.
 • Klasės auklėtojo, dalyko mokytojo atsiliepimas apie abituriento pasirinkimą. Gavusi rekomendaciją, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija pasižada:
 • Rūpintis, kad studentai gautų 300 Eur stipendiją kiekvieną mėnesį. Vytauto Didžiojo universitetas įdėjo daug pastangų, kad LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau šiais metais į valstybės finansuojamas studijas įstojusiems ir pedagogikos programose studijuojantiems studentams skirtų 300 eur/mėn. stipendiją. Universitetas siekia, kad rekomendacija pilnai ar dalinai pakeistų motyvacinį testą.
 • Socialines lengvatas gyvenimui bendrabučiuose Vilniuje ir Kaune.
 • Pedagogines praktikas geriausiose Lietuvos mokyklose.
 • Skatinti absolventus įsidarbinti Jūsų mokyklose, jei bus toks poreikis.
 • Semestro ar dviejų studijas užsienio universitete. Švietimo akademijos studentai skatinami gilinti ugdymo krypties žinias ir rinktis studijuoti pagal mainų programą „Erasmus+“ ir atlikti pedagoginę praktiką užsienio lituanistinėse mokyklose. „Erasmus+“ studentai gauna stipendiją studijoms ir praktikai.

 

Platesnė informacija: https://svietimas.vdu.lt/

Pristatomasis video: https://www.youtube.com/watch?v=CAJ7qNpqJK8

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija yra didžiausias pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo centras Lietuvoje, organizuojantis studijas ir mokymus Vilniuje ir Kaune. 

VDU Švietimo akademijos išskirtinumas – tvirtos dalykinės bei tarpdisciplininės žinios, gilios tradicijos ir humanistinė artes liberales dvasia. Todėl rengiant mokytojus, be išsamių dalyko žinių ne mažesnis dėmesys yra skiriamas visapusiškam išsilavinimui ir kiekvieno savirealizacijai. Galimybės įgyti įvairių sričių žinių, mokytis užsienio kalbų, ugdyti kūrybiškumo, verslumo ir informacinio raštingumo gebėjimus praktinėse laboratorijose – tai sąlygos formuotis laisvai asmenybei, gebančiai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio.

Studijos akademijoje yra grindžiamos mokslu. Šiam tikslui yra įkurtas VDU Edukologijos institutas – tai Lietuvoje ir tarptautinėje erdvėje pripažintas edukologijos mokslų krypties studijų ir mokslo aukščiausio lygio centras,  darantis įtaką Lietuvos švietimo sistemos ir visuomenės raidai Europos švietimo ir globalios politikos kontekste. 

Tikimės Jūsų grįžtamojo ryšio ir prašytume susisiekti el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  

Pagarbiai 

VDU Rektorius                                                                                                          Juozas Augutis