Šiandiena mus moko gyventi ypatingomis sąlygomis, ir mes privalome jas atlaikyti ir įveikti susitelkdami bei dirbdami kartu.
  • Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Nuotolinis mokymas organizuojamas per TAMO dienyną, todėl visa informacija ir tėvams, ir mokiniams skelbiama tik dienyne.
  • Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie TAMO dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis. 
  • Tėvai privalo informuoti ( TAMO, el. paštu, SMS, skambučiu ) klasių kuratorius apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.
  • Visi mokytojai išsiuntė kiekvienam savo mokiniui informaciją, kaip bus vykdomas nuotolinis jų dalyko mokymas(is) ir kontaktavimo būdai.  
Būkime bendruomeniški, palaikykime vieni kitus! Būkime sveiki!