Anykščių Jono Biliūno gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. VA - 31 „Dėl 2019 m. rugsėjo 2 d. direktoriaus įsakymo Nr. V - 20  „Dėl 2019 - 2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeičiamas pavasario ( Velykų ) atostogų laikas : atostogos prasideda 2020-03-16, baigiasi 2020-03-27.