Jau aštunti metai rajono rusų kalbos metodinis būrelis organizuoja rusų kalbos meninio skaitymo konkursą, kuris šiais metais vyko Jono Biliūno gimnazijoje.

 Per visus metus renginiuose dalyvavo per du šimtus meninio žodžio mylėtojų, rajono mokyklų mokinių – nuo penktokų iki vienuoliktokų.
Labai džiaugiamės gražiai pasirodžiusiais visais mokiniais, kurie nepabūgo didelės auditorijos. Iš viso dalyvavo 25 skaitovai iš 6 rajono mokyklų: Jono Biliūno ir Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijų, Antano Baranausko, Kavarsko, Debeikių pagrindinių mokyklų bei Antano Vienuolio progimnazijos. Buvo sunku išrinkti geriausius skaitovus, nes visi dalyviai sklandžiai deklamavo tekstus, meniškai atskleidė jų prasmę, jausmingai ir originaliai perteikė savąjį skaitomo teksto suvokimą.
Labai džiaugiamės, kad 9-11 klasių grupėje pirmą vietą iškovojo mūsų gimnazijos IId klasės mokinė Armanda Čepėnaitė, antrą vietą – IIIe klasės mokinys Laurynas Zumbrickas.
Dėkoju visiems mokytojams, kurie paruošė mokinius konkursui, o mokiniams dėkoju už dalyvavimą ir drąsą skaityti poeziją rusų kalba.

mokytoja Almyra Sabaliauskaitė